Publicerad 2014-10-01 14:04

Senast uppdaterad 2015-03-11 09:39

På väg mot likvärdiga förskolor

Hur når vi en likvärdig förskola av hög kvalitet i hela Malmö? Vad krävs för att man som förälder aldrig ska behöva ställa sig frågan om den ena förskolan är bättre än den andra? Med en ny gemensam förskoleförvaltning finns bättre möjligheter än någonsin att ge Malmös barn den förskola de har rätt till – och en del i detta viktiga arbete är kvalitetsstödjarna.

Det är morgon och två av förskoleförvaltningens fem kvalitetsstödjare besöker Valdemarsros förskola - en av Malmös sammanlagt 260 kommunala förskolor.  Kvalitetsstödjarna har själva lång erfarenhet av olika pedagogiska roller inom förskola i olika delar av Malmö. Nu har de uppgiften att besöka samtliga förskolor under en treårsperiod för att hjälpa dem identifiera framgångsområden och utvecklingsområden inom kvalitetsarbetet.

-Vårt besök blir verkligen en anledning att ta tag i sitt kvalitetsarbete, säger kvalitetsstödjaren Barbro Jarnhäll. Många har gjort det innan och då blir det kanske en repetition eller utvärdering av hur långt man har kommit. Oavsett var man befinner sig vill vi genom vårt besök ge verktyg att komma vidare.

Kvalitetsstödjarna är ett resultat av skolinspektionens kritik, forskning om skolutveckling och Malmökommissionens rapport. Deras besök handlar dels om att se vad som händer en helt vanlig dag på förskolan. Men, man har också enskilda samtal med både medarbetare och förskolechef, som i sin tur fått göra en första skattning av deras egen upplevda kvalitet på avdelningen med hjälp av ett skattningsverktyg som kvalitetsstödjarna tagit fram.

Verktyget innehåller 16 punkter inom områden som rör allt från omsorg och relationer till barnens inflytande och lek. Tanken är att alla förskolor ska använda sig av samma skattningsverktyg - så att man på så sätt får samma utgångspunkt.

- Först var det lite frågor kring vad som skulle hända under besöket, men vi kände oss ändå bekväma med kvalitetsstödjarna, säger Mari Axlin, förskolechef på Valdemarsros förskola. Jag hoppas att vi på det här sättet får syn på både våra utvecklingsområden och framgångsområden. Besöket ger ju också en bild av vad man ser när man kommer in på vår förskola och hur man ser att vi arbetar mot de målområden vi har.

Se film om kvalitetsstödjarna

Fakta

Kvalitetsstödjarna började besöka Malmös kommunala förskolor i mars 2014. Inom tre år ska alla 260 förskolor ha fått ett besök. Målet är att höja förskolans kvalitet och öka likvärdigheten. Alla förskolor ska följa läroplanen och ha en god kvalitet. Utöver de fem ordinarie kvalitetsstödjarna lånas ytterligare 24 kvalitetsstödjare in från den ordinarie förskoleverksamheten. Dessa medverkar vid cirka tre besök per termin.