Till dig som fått erbjudande om förskoleplats via SMS

För närvarande går det inte besvara erbjudandet digitalt på hemsidan. Om du fått ett erbjudande via sms ska du i stället göra följande:

  1. Du som i din anmälan enbart uppgett mobilnummer kommer att få hem ditt platserbjudande via post inom ett par dagar. Detta skickas sedan in via vanlig postgång.
  2. Du som i din anmälan uppgett både mobilnummer och e-postadress har fått ditt erbjudande om plats som en pdf-bilaga per e-post. Denna behöver du skriva ut och skicka in till: Förskoleförvaltningen Malmö stad 205 80 Malmö. Har du inte möjlighet att skriva ut - kontakta placeringsenheten på forskoleplats@malmo.se eller på telefon 040-344434 (kl 9 - 12).


Senast ändrad: 2014-10-30 13:18