Publicerad 2014-12-18 10:02

Senast uppdaterad 2014-12-19 16:17

4 400 nya förskoleplatser planeras i Malmö närmaste åren

Antalet barn som behöver förskoleplats fortsätter att öka i Malmö – och på förskoleförvaltningen planeras det därefter. Nu har planen för utbyggnaden av förskoleplatser de kommande fem åren presenterats.

Malmö stad står inför stora utmaningar när det gäller förskolelokaler. Antalet förskolebarn beräknas öka med 11 procent, drygt 2000 barn, de kommande fem åren.

-Det är absolut en utmaning, men samtidigt är vi glada att barnfamiljerna väljer att bosätta sig i Malmö, säger förskoledirektör Andreas Norbrant. Genom planen ser vi till att vi är långsiktigt rustade och på ett bra sätt kan möta Malmöbornas behov.

Planerar för överskott

I den nya lokalförsörjningsplanen planeras nära 4400 nya förskoleplatser år 2015-2019. Det handlar om allt från nybyggda förskolor till fler förskolebussar och lösningar med förskolepaviljonger.   Parallellt med detta försvinner andra platser i samband med att lokaler återlämnas till grundskolan och lokaler med brister avvecklas helt. Men sammantaget planerar man för ett rejält överskott av platser framöver.

-Vi behöver ta höjd för att vi ska bli mindre sårbara. Genom att planera för ett överskott av platser får vi bättre möjligheter att hantera eventuella förseningar och oförutsedda händelser, säger Andreas Norbrant. Det ger oss också handlingsutrymme vad gäller vilka objekt vi går vidare med.

Platstillgången olika i Malmö

Som det är nu erbjuds alla barn en plats inom de garanterade fyra månaderna, men trots de nya platserna ser tillgången olika ut i olika delar i Malmö. Och föräldrar kan därför ibland räkna med att få ett erbjudande i en annan del av Malmö än den man tänkt.

-Detta är tyvärr ett faktum i Malmö. Det råder en stor brist på förskoleplatser i innerstaden och i vissa ytterområden som exempelvis Limhamn och Bunkeflo och det är svårt att hitta både tomter och befintliga lokaler som är lämpliga, säger Andreas Norbrant. Men det här är ett viktigt och långsiktigt arbete som Malmö stad kommer att fortsätta prioritera framöver.