Publicerad 2015-01-08 15:11

Senast uppdaterad 2015-01-26 13:05

Nya regler för ansökan till förskoleverksamhet från och med 2015-01-01

Från och med den 1 januari gäller nya regler för ansökan till förskoleverksamhet i Malmö stad. I och med de nya reglerna har det skett vissa förändringar i hur tilldelningen av förskoleplatser genomförs. Bland annat finns nu syskonförtur och de som önskar byta förskola har fått högre prioritet.

För dig som ansökte om plats innan 150101 och har ett garantidatum efter 150101

Ansökan hanteras enligt de regler som gällde vid tillfället för ansökan. I dåvarande regler saknades bestämmelser rörande barn som ansökt om att byta förskola, vilket innebär att du som ansökt innan 150101 och har ett garantidatum kommer att prioriteras före barn i överflyttningskön i enlighet med det gamla regelverket.

För dig som ansökte om att byta förskoleplats innan 150101

Det nya regelverket kommer generellt sätt att underlätta för byte av förskoleplats oavsett om du ansökte före eller efter 150101. Innan du kommer att erbjudas en ny förskoleplats kommer dock gruppen som ansökte om förskoleplats för första gången att prioriteras enligt ovan.

För dig som redan har syskon på förskola

Från och med den 1 januari 2015 tillämpas syskonförtur. Det innebär att om du har barn på en förskola har syskon som står i kö förtur till ledig plats på den förskolan. Det betyder inte att du har garanterad plats på den förskolan vid en viss tidpunkt, men det betyder att ditt barn kommer att prioriteras före barn som inte har syskon på den förskolan.

För dig som har ett barn i byteskö

När du ansöker om att byta kommunal förskola får du ett anmälningsdatum. Anmälningsdatumet är detsamma som det datum då du har anmält att du önskar byta förskola. Då icke placerade barn i förskola som mest kan tillgodoräkna sig fyra månaders kötid innebär det nya regelverket att ni som önskar byta förskola efterhand får en tidigare köplats till respektive förskola. Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö stad har du inget garanterat datum när du ska erbjudas en ny plats.

Fakta

Beslutet om de nya reglerna för ansökan till förskoleverksamhet fattades av förskolenämnden den 26 november 2014.