Publicerad 2015-01-20 14:10

Senast uppdaterad 2015-06-05 16:03

Läs om vad förskola är på 21 olika språk

”Vad är förskola” är en folder som på ett enkelt sätt förklarar Malmö stads förskoleverksamhet. Informationen finns också översatt till 21 olika språk och vänder sig till personer som vill veta mer om förskoleverksamheten i Malmö.

I Malmökommissionens slutrapport konstateras att allt för många barn i Malmö står utanför förskoleverksamheten. Detta kan ses som problematiskt då barn som går i förskola i större utsträckning har möjlighet att träna sina kunskapsmässiga- och sociala förmågor än vad barn som inte finns i förskoleverksamheten har. Med denna bakgrund har nu förskoleförvaltningen valt att ta ett samlat grepp om att alla barn i Malmö ska ha samma rättigheter och möjligheter att gå i förskola.

Ett första steg i detta arbete har varit att ta fram information om vad förskola är, när barnet får gå i förskola, och var föräldrar kan vända sig vid frågor om förskola. Förskoleförvaltningen vill att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen och har därför översatt foldern till 21 språk. Urvalet av språk är baserat på de val som skolverket har gjort och utifrån våra lokala förutsättningar i Malmö. Texten är skriven med fokus på ett första möte med den svenska förskolan på ett enkelt språk.

Foldern finns digitalt på malmo.se och den är tänkt att skrivas ut eller tryckas i mindre upplagor vid behov.