Publicerad 2015-04-17 16:55

Senast uppdaterad 2015-04-22 16:01

Särskilda behov?

Förskolan har ansvar för att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling. Om ditt barn till exempel har allergi, språksvårigheter eller en funktionedsättning  kan en av våra förskolor med speciell inriktning vara ett alternativ. 

Om ditt barn behöver lite extra stöd så går detta oftast att lösa på den ordinarie avdelningen. När förskolepersonalen känner behov av det kan de få rådgivning och handledning av psykolog eller specialpedagog.  Men för en mindre grupp barn är behovet av olika skäl större. Då finns specialförskolor eller specialavdelningar.

Mer information