Publicerad 2015-05-07 08:04

Senast uppdaterad 2015-05-07 08:04

Så trivs barnfamiljer i Malmö

Två av tre barnfamiljer är nöjda med Malmö som barnvänlig stad och nästan 75 procent av barnfamiljerna skulle rekommendera andra barnfamiljer att flytta till Malmö. Under perioden november 2014 – januari 2015 tillfrågades familjer med barn i åldern 0-5 år om sitt boende och vardagsliv i Malmö.

Det bor omkring 20 000 småbarnsfamiljer i Malmö, med barn i åldern 0-5 år. 7500 blev tillfrågade att svara på enkäten, 37% av dessa svarade.

- Tre fjärdedelar av respondenterna är nöjda med sitt närområde totalt sett i sin vardag. Det som respondenterna generellt är mest nöjda med är tillgänglighet med cykel och för gående, närhet till kollektivtrafik, närheten till förskola, parker/ grönområden samt lek- och fritidsplatser. Mindre nöjda är de med närområdets trygghet samt med trafik/buller. Fler än sju av tio skulle rekommendera andra barnfamiljer att flytta till deras närområde.

- En av tre planerar att flytta inom ett år, vilket motsvarar 6 700 barnfamiljer i Malmö. Av dessa planerar majoriteten (motsvarande 4 200 barnfamiljer) att flytta inom Malmö, medan knappt en femtedel (motsvarande 1 300 barnfamiljer) planerar att flytta till en närliggande  kommun.

- Nio av tio har tillgång till en förskola i närområdet och åtta av tio är nöjda med närheten till förskolan. Majoriteten promenerar eller cyklar till en förskola som ligger mindre än 10 minuter från hemmet.