Publicerad 2015-05-27 09:54

Senast uppdaterad 2015-05-27 10:10

Stort behov av fler män till Malmös förskolor

Malmö stad har en av de högsta andelarna manliga förskollärare i landet. Men det är långt ifrån tillräckligt. Nyligen samlades ett 40-tal medarbetare, chefer, fackliga representanter och föreläsare för att diskutera hur förskoleförvaltningen ska ta nästa steg och nå målet – 10 procent män år 2020.

-Detta är en viktig fråga som väcker stort engagemang, säger Ana-Maria Deliv, chef för avdelningen  kvalitet och myndighet på förskoleförvaltningen. För oss är det viktigt att tydligt visa vad Malmö stad står för och vi vill ha fler män i våra förskolor. Det handlar både om jämställdhet och mångfald.

Uttalat mål rekrytera fler män

Och man jobbar på flera sätt för att det ska bli verklighet. Bland annat ingår Malmö tillsammans med ytterligare åtta kommuner i ett nätverk kring frågan som leds av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och inom förskoleförvaltningen i Malmö har man bildat en referensgrupp bestående av chefer, medarbetare och fackliga representanter som med sina olika kompetenser ska driva arbetet framåt. Även i förvaltningens plan för kompetensförsörjning är det ett uttalat mål att just andelen män ska öka.

-Vi har ett stort behov av att rekrytera professionella förskollärare, pedagoger och barnskötare bland både män och kvinnor. Eftersom männen är färre idag så finns där ju en stor potential att kunna rekrytera fler, säger Karin Bergstrand, HR-chef på förskoleförvaltningen.

"Vi behöver fler män, olika män"

Gezim Isufi, som ingår i gruppen som fokuserar på frågan, är idag förskolechef i Malmö och har även tidigare jobbat många år som förskollärare.

- Vi behöver fler män, olika män, med olika kompetenser för att få en bra gruppdynamik i våra förskolor, det är så vi skapar riktigt bra kvalitet. Vi behöver därför lyfta och synliggöra de män som arbetar hos oss och även vara tydliga med var vi står gentemot föräldrar, alla våra medarbetare och inte minst unga som är intresserade av yrket.