Publicerad 2015-06-25 14:37

Senast uppdaterad 2015-06-25 15:03

På upptäcksfärd med Vargarnas förskolebuss

Kanske har ni sett de färgglada förskolebussarna som rullar förbi ibland på Malmös gator? De har funnits i Malmö sedan 2009 men är inte så kända för malmöbor och föräldrar i allmänhet.

Det vill förskolechef Sirry Hedberg ändra på. Hon ansvarar för bussavdelningen Vargarna på Södra Sommarstadens förskola och är angelägen om att fler ska få veta att de finns och vad de gör.

Sirry bjuder in oss att följa med Vargarna för att ge oss en inblick i deras vardag. Vi ska åka till Ekevallen som ligger i Häckeberga naturreservat en försommardag i början av maj. Under bussfärden dit sitter alla fastspända på egna platser. Det blir en stund av lugn och ro med bokläsning och småprat. Väl framme slår vi läger på en vidsträckt äng. Snart är alla djupt inne i rytm- och rörelseövningar.  Innan lunchen finns tid för fria lekar. Det är härligt att se hur barnen självklart tar plats och börjar utforska omgivningen. Snabbt har det bästa klätterträdet hittats och spontana lekar är igång.

Stefan Högberg, förskollärare tillika busschaufför har varit med sedan starten av den allra första förskolebussen.  – Jag stortrivs med att jobba såhär, arbetet är omväxlande och ingen dag är den andra lik. Såklart måste vi anpassa pedagogiken så att det fungerar utifrån bussens förutsättningar. Visst finns det begränsningar, men rätt använd ger bussen oss upplevelser som en vanlig förskola inte ger.  

Att vara utomhus i naturen ger en helt annan känsla av rörelsefrihet än om man är inom fyra väggar eller på en inhägnad gård. Barnen kan själv upptäcka och känna efter var gränserna går. Det är just det som är poängen med utomhuspedagogiken - att lära genom egna upplevelser med alla sina sinnen. Genom att använda fler sidor av sig själv förstärks lärandet. Barnen lär sig att lita till sig själva vilket ger en trygghet och självsäkerhet när de kommer till nya platser och miljöer.

– Vi vuxna finns såklart till hands och har koll, säger Stefan, men barnen vet att vi är här tillsammans som en grupp och den lämnar man inte. För att få gå på avdelningen Vargarna måste man vara minst 3 år. Det handlar om att kunna utnyttja uteverksamheten till fullo, ofta går gruppen en bit bort från bussen och det skulle ta alltför mycket tid att ta sig till bussen för blöjbyten på yngre barn.

Läs mer på malmo.se/förskolebuss