Publicerad 2015-06-29 13:26

Senast uppdaterad 2015-06-29 13:50

Malmös föräldrar fortsatt nöjda med förskolan

Foto: Linnea Arbab Svensson

Malmös föräldrar är fortsatt positiva till sina barns förskola, men vill ha mer information. Det visar den senaste stora förskoleenkät som skickats ut från Malmö stad och som sammanlagt drygt 11 000 vårdnadshavare besvarat.

Det här är tredje året i rad som förskoleenkäten skickas ut med samma frågor som bland annat rör trygghet, utveckling och inflytande. Syftet är att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever sitt barns förskola. Sammanlagt har drygt 11 000 föräldrar besvarat enkäten, varav 9 700 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor.

- Sedan samtliga Malmös kommunala förskolor samlades under en enda förskoleförvaltning 2013 har vi valt att genomföra den här enkäten varje år istället för vartannat år som tidigare säger Ana Maria Deliv, chef för avdelningen kvalitet och myndighet. Vi är mitt uppe i ett mycket stort kvalitets- och utvecklingsarbete och föräldrarnas tankar och synpunkter på sina barns förskola är oerhört viktig information för oss.

Gott betyg inom trivsel och trygghet

Det dyker inte upp några större variationer i årets enkät jämför med föregående år. Men det man kan utläsa av årets enkätsvar är bland annat att 76 procent av vårdnadshavarna ger ett gott helhetsomdöme om sitt barns förskola. Av dessa skulle 93 procent rekommendera sitt barns förskola till en annan förälder.

Man kan också se att det är inom områden som rör trivsel och trygghet som vårdnadshavarna upplever den högsta kvaliteten. Däremot märks en osäkerhet när det gäller frågor om barnens utveckling och lärande. Och bland de vårdnadshavare som ger ett sämre helhetsomdöme kan man se ett samband med att man i denna grupp även är generellt mindre nöjda med den information de får från förskolorna.

Varken förskolornas storlek eller barngruppernas storlek verkar generellt sett ha betydelse för vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan.

-Vi tar tacksamt till oss både positiv och negativ kritik och använder det i vårt fortsatta arbete, säger Ana Maria Deliv.

Fakta


Förskoleenkäten består av ett 40-tal frågor och påståenden och berör områden som trygghet, utveckling och inflytande. Sammanlagt fick 18 700 vårdnadshavare med barn på både kommunala och fristående förskolor enkäten. Totalt har 11 300 föräldrar besvarat enkäten, varav 9700 är vårdnadshavare till barn på kommunala förskolor. Det ger en svarsfrekvens på 60 procent.