Publicerad 2015-08-26 13:43

Senast uppdaterad 2015-08-26 14:05

Nya förskolebibliotek öppnar upp för läsmagi

Förskolan Älggårdens förskolebibliotek

Hur väcker man de mindre barnens nyfikenhet för böcker, läsning och olika språk? Och hur ser man till att göra det möjligt att läsa mer för barnen? Ett sätt är att se till att det finns en bra tillgång på litteratur och en bra miljö att läsa i på våra förskolor. En stor del i att förverkliga detta har projektet Läsmagi, som beviljats 60 000 kronor i bidrag av Statens kulturråd.

Forskning visar hur viktigt det är att tidigt läsa högt för de mindre barnen. Där utvecklas barnens språk och förståelse, avsett vad barnet har för bakgrund eller kommer ifrån. Samtidigt visar studier att högläsningen har minskat både i förskolor och i hemmen. Och detta är något som driver Therese Traneborn. Hon är förskollärare, specialpedagog, språkutvecklare och även samordnare för projektet Läsmagi inom förskoleförvaltningen.

– Jag menar att det ska ingå i vardagen i förskolan att alla barn får möjlighet att lyssna på en pedagog som läser högt ur en bok på svenska men även på andra modersmål om det är möjligt. Och då måste vi se till att de rätta förutsättningarna finns. Förskolebiblioteken är en väg att gå.

17 förskolebibliotek öppnar upp 2015-2016

För att göra läsningen mer lättillgänglig kommer sammanlagt 17 så kallade förskolebibliotek att startas upp på lika många förskolor i Malmö under 2015-2016. Miljön ska vara avslappnad och inspirerande för både barn, medarbetare och föräldrar. Och bidraget från Statens kulturråd kommer väl till pass. De sjutton förskolorna som deltar i projektet kommer att erbjudas barnböcker och faktaböcker på både svenska och olika modersmål för sammanlagt 60 000 kronor. Dessutom erbjuder språkutvecklare kontinuerligt stöd och Stadsbibliotekets  barnbibliotekarier ger litteraturtips och läsmetoder som fungerar för barn i grupp i förskoleåldern.

- Alla pedagoger brinner inte för högläsning men jag hoppas att detta kan vara en skjuts på vägen, säger Therese Traneborn. Jag har sett åtskilliga barn som har svepts in i böckernas magiska värld där allt är möjligt och fantasin är det enda som sätter gränser – och det är fantastiskt.


Fakta


Projektet Läsmagi syftar till att stimulera barns språkliga utveckling genom högläsning och erbjuda barnen och pedagogerna en god tillgång till barnböcker på svenska och andra modersmål. Det ska också främja och stödja förskolepersonalens flerspråkiga arbetssätt och öka föräldrarnas medvetenhet om barns språkutveckling genom samarbete med barnbibliotekarier på Stadsbiblioteket och områdesbiblioteken i Malmö Stad. Projektet drivs av Therese Traneborn, Maida Micheletti Edberg och Maria Visser Rundquist som samtliga är språkutvecklare och ingår i de pedagogiska teamen inom förskoleförvaltningen i Malmö stad