Publicerad 2015-10-15 14:26

Senast uppdaterad 2018-03-09 09:57

Information om förskola på olika språk

Bild av broschyrer

Behöver du information om förskola på olika språk? Då kan du använda vår folder.

”Vad är förskola” är en folder som på ett enkelt sätt förklarar Malmö stads förskoleverksamhet. Informationen finns översatt till 21 olika språk och vänder sig till personer som vill veta mer om förskoleverksamheten i Malmö.

Till förskolan är barn välkomna från ett år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barns språk, räkneförmåga, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling.