Publicerad 2015-12-03 16:08

Senast uppdaterad 2015-12-03 16:21

900 nya förskoleplatser i Malmö under 2016

Lisa Olsson framför Sofielunds förskola som öppnar i februari 2016.

Antalet barn som behöver förskoleplats fortsätter att öka i Malmö och parallellt byggs det nya förskolor för fullt. Under 2016 skapas 900 nya förskoleplatser som täcker behovet - men det är stora skillnader på var i staden platserna finns.


Sammanlagt handlar det om elva nya förskolor som öppnar i Malmö under 2016. Det är cirka 900 nya platser, fördelat på nybyggen, utbyggnad av befintliga förskolor och i enstaka fall paviljonger.  Antalet förskolebarn beräknas öka med drygt 300 under nästa år, så förvaltningen tar höjd för att platser till alla säkert ska finnas.

-Hela Malmö stad jobbar hårt med detta och vi har en bra utbyggnadstakt, säger Lisa Olsson som är enhetschef för lokalplanering på förskoleförvaltningen. Däremot ser tillgången på platser väldigt olika ut i olika delar av Malmö, vilket kan få konsekvenser för den enskilda familjen.

Sedan en tid finns det ett underskott av platser bland annat i de centrala delarna av Malmö och ett överskott av platser i delar av Malmös ytterområden. Och det finns flera anledningar till att tillgången på förskoleplatser inte alltid stämmer in på familjers behov och önskemål.

  • Brist på mark.  Det är trångt i centrala Malmö och mycket ont om lämpliga tomter och byggnader. Och det är inte bara förskoleförvaltningen som vill ha de få tomter och byggnader som finns. Det finns även ett stort behov av skollokaler och bostäder och trycket är därför hårt.
  • Det tar tid. Att bygga en ny förskola, från idé till inflyttning, tar mellan tre till fem år. Det är en lång process med planering, tillståndshantering, upphandling och byggnation. Våra förskolor måste uppfylla alla krav som finns gällande till exempel miljö, säkerhet mm.
  • Förändring i var man vill bo. Vi ser hur småbarnsföräldrarna i allt större utsträckning väljer att stanna kvar i staden, istället för att flytta ut från de centralare delarna. Det är samtidigt där det är svårast att skapa nya platser, inte minst utifrån ovanstående punkter.

-Att förutspå det exakta behovet i ett visst område tre till fem år från nu är den utmaning som jag betraktar som vår absolut största, säger Lisa Olsson. Jag inser att detta inte hjälper en familj som här och nu fått erbjudande om plats långt från bostaden. Samtidigt är det viktigt att förstå varför det ibland blir så – och att vi gör allt vi kan för att lösa det på bästa sätt.