Publicerad 2016-02-10 13:19

Senast uppdaterad 2016-02-10 14:24

Malmös förskolor fortsätter visa film

Utifrån en rubrik i Sydsvenskan onsdagen den 10/2, går det att dra den förhastade slutsatsen att Malmö stad och förskoleförvaltningen stoppar all filmvisning på våra förskolor. Så är självklart inte fallet.

Efter att filmen ”Alfons och odjuret” visats på en av våra förskolor reagerade ett barns föräldrar och gjorde en anmälan till Skolinspektionen. I samband med detta har filmvisningen tillfälligt pausats på den aktuella förskolan.

- Det är viktigt att trycka på att beslutet har fattats på den enskilda förskolan och att detta bara är en högst tillfällig lösning i samband med den situation som har uppstått, säger förskolechef Eva Danerhall.

Under den tillfälliga ”filmpausen” kommer man på den aktuella förskolan att gå igenom rutiner och riktlinjer för filmvisning, så att både barn och föräldrar kan känna sig trygga med vad som gäller.

- Vi kommer absolut att visa film igen när det finns ett pedagogiskt syfte. Likaväl som vi läser böcker eller spelar musik så har också filmen sin plats i den pedagogiska verksamheten inom förskolan, säger Eva Danerhall.