Publicerad 2016-02-17 14:40

Senast uppdaterad 2016-02-19 14:34

Angående situationen på Klangens förskola

Hög sjukfrånvaro och missnöje med de tillfälliga lokalerna har lett till att medarbetare och föräldrar upplever en oacceptabel situation på Klangens förskola. Nu vidtar förskoleförvaltningen flera åtgärder för att skapa trygghet och stabilitet.

Februari och sjukdomstider innebär ett ansträngt läge för inte minst Malmö stads förskoleverksamhet. På förskolan Klangen har man haft hög sjukfrånvaro bland både medarbetare och barn. Under tisdagen saknade en avdelning personal och man behövde därför omfördela både medarbetare och barngrupper. Något som kan upplevas som otryggt.

-Det är jag den första att beklaga. Den stora bristen på vikarier i sjukdomstider skapar ibland stora svårigheter för förskolor, säger utbildningschef Peter Wahlström. För det mesta löser man det på ett bra sätt, men ibland lyckas vi inte riktigt som vi vill.

Under tisdagen, hade man trots sjukfrånvaron på förskolan, fem barn per medarbetare, vilket är lägre än riksgenomsnittet.

-Samtidigt vill jag i detta läge inte hänvisa till statistik och siffror, säger Peter Wahlström. Signalerna är tydliga och för oss är det viktigt att ta till oss de aktuella föräldrarnas och medarbetarnas upplevelse av situationen och ha en bra dialog kring hur vi jobbar vidare.

Förskolelokalerna, som har fått en del kritik, är tillfälliga. Detta för att möta det stora behovet av förskoleplatser som finns under våren.

-Det är sedan längre bestämt att denna förskola ska stänga i augusti och att barnen erbjuds plats på ordinarie förskolor, säger Peter Wahström. Men samtidigt är det viktigt att betona att lokalerna är godkända och vi har samma krav på våra tillfälliga förskolor som våra ordinarie.

Detta görs:

  • Personaltätheten på förskolan förstärks i det akuta läget med personal från andra förskolor och på sikt med hjälp av bemanningsteam som ska införas i samtliga förskoleområden för att skapa bättre beredskap och stabilitet.
  • Den dagliga arbetsledningen förstärks.
  • Situationen på förskolan följs noga, för att se vilken effekt åtgärderna får.
  • Förskolan läggs som planerat ner i augusti och barnen kommer att placeras i andra ordinarie förskolor.