Publicerad 2016-02-18 16:22

Senast uppdaterad 2016-02-19 10:25

Så är läget på Klangens förskola

Flera medarbetare känner sig felaktigt beskrivna och en del föräldrar känner inte alls igen den bild av Klangens förskola som de senaste dygnen visats upp i media.

Hög sjukfrånvaro i influensatider och missnöje med de tillfälliga lokalerna har lett till att delar av medarbetarna och föräldrarna upplever en oacceptabel situation - något som förskoleförvaltningen verkligen beklagar och vidtagit flera åtgärder för att möta upp. Samtidigt finns det en hel del fakta kring bland annat förskolans bemanning och lokaler som bör lyftas för att ge en mer rättvis bild av Klangens förskola och den situation som uppstod i tisdags.

Lokalerna

I lokalerna för Klangens förskola har det bedrivits förskoleverksamhet sedan 2010. Då utnyttjade man tillfälligt lokalerna till barngrupper medan deras permanenta förskolor i närområdet renoverades och byggdes till. Under våren 2015 avslutades förskoleverksamheten i Klangens lokaler eftersom barnen flyttade tillbaka till sina förskolor.

Den 13 november 2015 fattade förskoleförvaltningen beslut om att åter öppna upp en tillfällig förskola, Klangens förskola, i lokalerna. Anledningen till detta var att kunna garantera förskoleplatser inom lagstadgad tid till alla barn med behov av förskoleplats. Den tillfälliga förskolan öppnades den 1 december 2015 och planeras att vara igång till augusti 2016.

Innan Klangens förskola öppnades storstädades alla lokaler och väggar målades om. Barnmöbler och allt pedagogiskt material på plats är helt nytt, men tyvärr var det problem med leveranser i december och direkt efter årsskiftet och därför var lokalerna inte fullt inredda och utrustade under de första veckorna efter start. Sammantaget är lokaler och inredning i gott skick och förskolan har gott om pedagogiskt och stimulerande material.

Barn och medarbetare

På Klangens förskola finns i dagsläget 71 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. En majoritet av dessa barn är mellan 1-2 år varav många är 1,5-2 år.

Det finns 4 avdelningar med totalt 14 pedagoger + 1 kock.

Det finns ingen långtidsfrånvaro eller sjukskrivning bland personalen. Sedan starten i december 2015 har det inte heller varit en hög korttidssjukfrånvaro. Personalen är inte sjukare här än på andra förskolor.

Däremot var tisdagen den 16 februari en ovanlig dag då sex av 14 ordinarie medarbetare var sjuka samtidigt. Även 28 barn var frånvarande denna dag, vilket gav en personaltäthet på 5 barn per medarbetare. Riksgenomsnittet för personaltäthet i förskolan är 5,3 barn per medarbetare.

Tidigare har det en enstaka dag varit fyra sjuka medarbetare samtidigt och då togs vikarier in som täckte upp för de frånvarande. Den 16 februari fanns inga vikarier att tillgå. Upplevelsen bland delar av personalen var att de var underbemannade, men den faktiska bemanningen och personaltätheten var inte låg eftersom många av barnen var sjuka samma dag. En verksamhet som precis startat med en personalgrupp som är ny kan vara sårbar i ett sådant läge. För att alla medarbetare ska känna sig trygga i en sådan situation är stöd och ledning på plats viktigt, och dessa signaler borde vi fångat upp direkt på morgonen, detta beklagar vi.

Barnen har varit utomhus sedan starten den 1 december 2015 men tyvärr inte varje dag eftersom det pågått många inskolningar under denna period. Inskolningarna har lett till att personalen inte har kunnat gå ut med barnen så ofta som de planerat och önskat. I något enstaka fall har barn kommit i kläm mellan olika inskolningsperioder och inte vistats ute i den mån de har rätt till. Detta beklagar vi och det kommer inte att upprepas.

Inspektion och brandskydd

Den 17 februari gjorde miljöförvaltningen en sedan länge inbokad inspektion på Klangens förskola som alltid görs efter att en anmälan om ny förskola skickats in till miljöförvaltningen. De två punkter som miljöförvaltningen tycker att verksamheten behöver prioritera allra mest är att se till att barnen på ett smidigt sätt kan ta sig till sin utemiljö och sedan tillbaka till förskolan. Verksamheten behöver också förbättra akustiken i lokalerna. Att förskolan inte har en egen utemiljö är inte optimalt men godkänns på kort sikt om det finns rutiner för hur man ska förflytta sig.

Klangens förskola har sedan 1 februari 2016 nya rutiner för utevistelse. På morgonen delas varje avdelning i två grupper och den ena gruppen går till utemiljön på Motettens eller Gånglåtens förskola som båda ligger strax intill eller till någon närbelägen park eller lekplats. När gruppen kommer tillbaka går den grupp som varit inomhus ut. 

Torsdagen den 18 februari gjorde Kommunteknik en genomgång av brandskyddet. Genomgången visade att rutiner och förebyggande arbete fungerar bra och att all utrustning i form av brandlarm, brandsläckare och brandfiltar finns på plats.

En brandövning med samtliga barn och medarbetare är planerad och kommer att genomföras inom kort.

Inom de närmaste veckorna har Skolinspektionen annonserat att de kommer att göra ett tillsynsbesök på förskolan.