Publicerad 2016-02-19 13:31

Senast uppdaterad 2016-02-19 13:31

Långsiktigt arbete kring Malmös förskolor

Ett strategiskt och långsiktigt arbete vad gäller bemanning, arbetsmiljö och utbyggnad är förutsättningar för att Malmö stads förskolor ska kunna erbjuda en god och likvärdig kvalitet.

Ända sedan förskoleverksamheterna samlades under en och samma förvaltning i Malmö stad har bemanningen varit en högt prioriterad fråga. Under 2014 och 2015 har projektet Förskolans kvalitativa bemanning bedrivits just för att få en djupare förståelse av hur personalresurser används i verksamheterna. Flera förskolor har varit med i projektet och hjälpt till att ringa in framgångsfaktorer för en bra bemanning. Det här är ett långsiktigt arbete som görs för att skapa förutsättningar för samtliga förskolor att hantera bemanningen i verksamheten.

Läs mer om hur vi arbetar med bemanning

Behovet av förskoleplatser ökar ständigt i takt med att staden växer. Detta ställer krav på att vi bygger ut antalet förskolor och platser på ett strukturerat och planerat sätt.

Inom förskoleförvaltningen finns enheten för lokalplanering som utifrån en befolkningsprognos arbetar med att planera utbyggnaden av förskolor och därmed antalet platser i hela Malmö. Det ger en helhetsbild av behovet, även om förutsättningarna naturligtvis kan förändras på ett oväntat sätt. Förskoleförvaltningen samarbetar med andra berörda förvaltningar inom kommunen för att planera utbyggnaden. Förvaltningens strategi för att tillgodose behovet av platser inkluderar inte bara att bygga nya förskolor utan även att bygga ut befintliga förskolor.

Läs mer om hur vi arbetar med att planera och starta nya förskolor