Publicerad 2016-02-25 10:45

Senast uppdaterad 2016-03-01 14:13

Förtydligande avseende nya regler för anmälan och placering i förskolan

Förskolenämnden har gett förskoledirektören i uppdrag att besluta om införande av inskolningsperioder vid placering i förskolan, för att möjliggöra för en flexiblare köhantering.

I dagsläget har inga beslut fattats om införande av inskolningsperioder. Anmälan och placering i förskola hanteras därför som tidigare fram till dess beslutet om inskolningsperioder har fattats.

De nya reglerna finns nu på malmo.se. När förskoldirektören har fattat beslut om införande av inskolningsperioder kommer vi att informera om detta.