Publicerad 2016-03-03 09:09

Senast uppdaterad 2016-03-03 09:25

Så säkrar vi kvaliteten och tryggheten på Klangens förskola

Under de senaste veckorna har förskoleförvaltningen vidtagit flera åtgärder på Klangens förskola för att säkra upp kvaliteten och för att kunna ge barnen den förskola de har rätt till. Nedan följer en sammanfattning av de åtgärder som gjorts på både kort och lång sikt.

Tillsynsbesök av Skolinspektionen

Fredagen den 26 februari besökte Skolinspektionen Klangens förskola. Besöket var en del av en utredning kring hur verksamheten fungerar och förskoleförvaltningen presenterade då de insatser som planerats på både kort och lång sikt. Även miljöförvaltningen har besökt Klangens förskola och kommit med ett föreläggande. Förskoleförvaltningen håller nu på att noggrant se över innehållet i detta för att besluta hur vi ska gå vidare.

Aktuella insatser på Klangens förskola

Precis som på alla nyöppnade förskolor har Klangens förskola haft många inskolningar på kort tid, något som ställer höga krav på medarbetarna. För att skapa trygga inskolningar och välfungerande barngrupper har förskoleförvaltningen beslutat att förstärka kompetensen med flera nya medarbetare. Dessa medarbetare stannar på Klangens förskola tills den stänger i augusti 2016.

Dessutom kommer förskoleförvaltningens kvalitetsstödjare genomföra kvalitetskontroller på Klangens förskola och det pedagogiska utvecklingsteamets insatser kommer att fortsätta så länge som behovet finns.

Förstärkt ledning

För att få en välfungerande och trygg verksamhet kommer ledarskapet på Klangens förskola att förstärkas. Förskolechefen lämnar temporärt ledningsansvaret för de två andra förskolor där hon idag är förskolechef, för att kunna fokusera helt på Klangens förskola.

Genom förstärkt daglig arbetsledning och förstärkt kompetens i personalgruppen är förutsättningarna goda för att rutinerna följs och att hela verksamheten präglas av ett korrekt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor. Förskolechefen kommer att se över barngruppernas organisation, bland annat genom att i högre utsträckning dela in barnen i små grupper.

Kommande förändringar i Malmö stads förskoleverksamhet

Förskoleförvaltningens kvalitetsstödjare kommer att göra kvalitetskontroller på samtliga tillfälliga förskolor, för att säkra kvaliteten även på dessa. För att förhindra att liknande situationer uppstår igen kommer förvaltningen dessutom se över och säkra rutinera för uppstart av ny förskola. Inom kort kommer vi även organisera oss för att förstärka det närvarande ledarskapet på varje förskola, samt skapa bättre förutsättningar för ökad flexibilitet vid placering av barn i förskolan genom införande av inskolningsperioder.