Publicerad 2016-03-04 15:57

Senast uppdaterad 2016-03-07 08:55

Ny takförskola slår upp portarna

Barnskötaren Tarja Kautto tar emot på nya takförskolan Spinneriet.

Ett stort behov av förskoleplatser i kombination med brist på tomtmark leder till kreativa lösningar. Nyligen öppnades Spinneriets förskola i Malmö, där barnens utemiljö är placerad högst upp på ett tak.

Förskolan Spinneriet ligger i helt ombyggda lokaler på andra våningen i den gamla anrika byggnaden som förr huserade just en textilfabrik med ett spinneri. Nu delar förskolan istället huset med köpcentrat Mobilia. Själva utemiljön är på taket, fördelat på två etage med olika upplevelseplatser. Det kan låta svindlande, men förskolegårdens placering är inget som oroar förskolechefen Anne Tomelius.

- Nej jag tycker tvärtom det känns fantastiskt kreativt och tryggt. Vi har spännande lokaler och det här är dessutom vår egen utemiljö, det är bara förskolan som har tillgång till den och det är lätt att få en bra överblick över barnen.

Takförskolor  - en möjlighet

Under våren skolas 60 barn in i olika omgångar och längre fram kommer förskolan att ha plats för totalt 72 barn fördelat på fyra avdelningar med bland annat gemensamt bibliotek, teaterrum och ateljé. En av avdelningar har finsk inriktning med anledning av att Malmö stad sedan februari 2015 är en del av det finska förvaltningsområdet.

På grund av den stora svårigheten att hitta lämplig mark och förskolelokaler i de centralare delarna av Malmö ser man på förskoleförvaltningen just takförskolor som en möjlighet helt i linje med Malmös översiktsplanering kring en tät, grön och funktionsblandad stad.

- Ja, det här är ett riktigt spännande projekt, säger Lisa Olsson som är chef för lokalplanering vid förskoleförvaltningen. Precis som när vi projekterar förskolemiljöer i marknivå har taklösningen speciella förutsättningar. Grundprincipen som vi arbetar efter är att samtliga verksamheter och därmed alla förskolebarn ska ha tillgång till likvärdig kvalitet i sin utemiljö och Spinneriets förskola är ett bra exempel på hur man kan lyckas väl med detta.

Barnens utemiljö ligger på taket med flera olika upplevelseplatser.

Lokalerna är ljusa med stora fönster.

Fakta

Begreppet takförskola används idag om en förskoleverksamhet där utemiljön är upphöjd över marknivå. I Malmö finns sedan tidigare ett tiotal kommunala takförskolor och fler planeras framöver.