Publicerad 2016-03-21 17:23

Senast uppdaterad 2016-03-22 14:37

Organisationsutveckling inom förskolan ska gynna barngrupper

I samband med att en gemensam förskoleförvaltning bildades för snart tre år sedan i Malmö inleddes arbetet med att kartlägga hur de olika förskolorna organiserar sina barngrupper. Resultatet har i sin tur bidragit till att man nu genomför en förändring av förskoleförvaltningens organisation.

För snart tre år sedan lyftes förskoleverksamheten över från Malmös dåvarande tio stadsdelar till en enda förskoleförvaltning och förskolenämnd med fokus på att skapa kvalitet och likvärdighet inom Malmös förskolor.

- Det vi kan konstatera är att det ser väldigt olika ut i vår verksamhet. Vi har 250 helt unika enheter och på något sätt måste vi möta detta, säger Ana Maria Deliv som är kvalitetschef på förskoleförvaltningen.

Mer tid med barnen i ny organisation

Det förvaltningen såg i samband med kartläggningen var att medarbetarna måste avlastas vad gäller den administrativa delen för att få mer tid med barnen. För att möjliggöra detta har därför förvaltningen vänt blicken mot den egna organisationen.

-Det vi gör nu är en tydlig förändring av vår organisation där vi kommer att sätta till stödfunktioner åt verksamheterna, säger Ana Maria Deliv. Det innebär till exempel att vi kommer att ha en nära ledare som jobbar med resursplanering som att ringa in vikarier och beställa leveranser. Det i sin tur möjliggör att våra andra medarbetare i större utsträckning kan ägna sig åt barnen och bland annat undvika sammanslagningar av barngrupper.

Skolverkets nya riktmärken

Nyligen tog Skolverket fram nya riktmärken för barngruppers storlek. Riktmärkena är inte tvingande och ska ses som ett stöd för kommunerna.

-De går väl hand i hand med det arbete som vi redan påbörjat för ett par år sedan, säger Ana Maria Deliv. Däremot är det ett stort bekymmer för Malmö och många andra kommuner att hitta både lokaler och välutbildade förskollärare, barnskötare och pedagoger. Detta jobbar vi väldigt aktivt med.

Se film om arbetet genom att klicka på bilden ovan.