Publicerad 2016-04-20 15:46

Senast uppdaterad 2016-04-21 07:44

Satsning på öppen förskola för att nå nyanlända familjer

Familjecentralen Familjens hus. Foto: Linnea Arbab Svensson

Öppna förskolor och familjecentraler har visat sig vara avgörande för att tidigt nå alla Malmös barn oavsett bakgrund. Det visar en utredning som Malmö stad gjort som en följd av Malmökommissionens slutsatser kring barns hälsa. Nu planeras ytterligare en öppen förskola med inriktning mot nyanlända familjer för att möta det ökade behovet.

Malmökommissionens slutsatser var tydliga - att barn får en bra uppväxt och en god start i livet är en av de absolut viktigaste faktorerna för ett bra liv. Och här spelar just förskola en viktig roll som en första ingång och kontakt med det svenska samhället. För att nå familjer tidigt förstärks dels stödet på Malmös befintliga familjecentraler och öppna förskolor. Dessutom planeras en helt ny öppen förskola som riktar sig mot nyanlända familjer.

-Vi vet att förskolan har en stor betydelse för barns utveckling, särskilt för barn som lever i utsatta situationer, säger Karin Stomberg, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningen som är ansvarig för utredningen. Genom att de öppna förskolorna och familjecentralerna med sin bredd och kompetens redan från första början är öppna för alla, så kan även nyanlända familjer få kännedom om vad en förskola är och sedan göra sina egna val utifrån det.

Likvärdiga familjecentraler över hela staden

Grundtanken bakom familjecentralerna är att flera verksamheter som barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola samsas under samma tak. I dagsläget finns fem familjecentraler i Malmö, men som alla ser lite olika ut. Målet är på sikt att ha likvärdiga familjecentraler, med samtliga kompetenser, jämt fördelade över staden.

-På familjecentralerna hjälps alla verksamheter åt, de har full fokus på barn och föräldrar och kan tidigt fånga upp om det finns behov av extra stöd eller hjälp, säger Karin Stomberg. Det är också en viktig mötesplats som kan bryta isolering.

Stärka samarbete ytterligare

Via familjecentralerna kan också familjer få kännedom om att förskolan styrs av en läroplan med mål och riktlinjer och är en pedagogisk verksamhet som är viktig för barns utveckling – något som långt ifrån alla känner till. En styrgrupp med utbildningschef Peter Lindberg i spetsen kommer nu att titta närmare på hur samarbetet mellan de olika aktörerna inom familjecentralerna kan stärkas ytterligare.

-Vi vill att alla barn ska få möjlighet att gå i förskola, säger utbildningschef Peter Lindberg. Det är viktigt att alla barn ges samma förutsättningar att klara sin skolgång och förskolan är starten på lärandet.

Fakta familjecentraler


En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn där Region Skånes mödrahälsovård och barnhälsovård, Malmö stads socialtjänst och öppen förskola samsas under samma tak. Verksamheten är öppen för alla föräldrar och barn och är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Syftet är att stärka de vuxna som finns runt barnet,dels med kunskaper om barnets utveckling men även i form av gemenskap med andra vuxna.


Fakta

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn där Region Skånes mödrahälsovård och barnhälsovård, Malmö stads socialtjänst och öppen förskola samsas under samma tak. Verksamheten är öppen för alla föräldrar och barn och är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Syftet är att stärka de vuxna som finns runt barnet, dels med kunskaper om barnets utveckling men även i form av gemenskap med andra vuxna. I Malmö finns det sammanlagt tio öppna förskolor varav fem i samband med familjecentraler. Nu planeras ytterligare en öppen förskola med inriktning mot nyanlända familjer.