Publicerad 2016-04-19 14:05

Senast uppdaterad 2016-04-19 14:12

Lek och skapande i naturlig miljö

Augustenborgs nya förskola stod klar för inflyttning den 1 mars. Förskolan med inredning i trä och naturmaterial passar väl in i ekostaden Augustenborg.

Barnen på Augustenbrogs förskola leker i en lugn miljö, inredd med naturmaterial och dämpade färger.

Barnen på Augustenbrogs förskola leker i en lugn miljö, inredd med naturmaterial och dämpade färger.

Kvarteret Greenhouse uppförs just nu som en del av Ekostaden Augustenborgs gröna profil. Det innebär bland annat att kanaler för dagvatten letar sig fram genom området och grönytor med fetbladiga växter och mossor växer på taken. Byggnaderna är passivhus med sedumtak och solenergi. I kvarteret kommer det att finnas odlarbalkonger, teater, café och Augustenborgs nya förskola.

Trä lugnar

Sedan 1 mars i år finns fyra hemvister med ett- och tvååringar i den nybyggda förskolan, där plast och skarpa färger lyser med sin frånvaro.

– Det bästa är att man har tänkt nytt i materialval och att det är så gediget. Byggnaden, inredningen och de pedagogiska materialen – allt har så lite kemikalier som möjligt och det är tydligt att man har satsat på barnens miljö. Varenda liten detalj är påkostad. Det sägs att trä har en lugnande effekt och ju lugnare miljön är desto synligare blir barnens skapande. Det händer något ”här inne”, man blir glad av att komma in, menar förskolechefen Christina Hallberg Olsson.

Heltäckningsmattor

På andra våningen finns plats för drama och rytmik i ett utrymme med stora takfönster som släpper in dagsljuset. Nedanför ektrappan ligger ateljén. På golven i hemvisterna och på andra våningen ligger en miljövänlig heltäckningsmatta.

– Heltäckningsmattorna gör att det blir bättre ljudmiljö och de är mysiga för barnen att krypa på, menar Christina.

Även matsalen har stora fönster och element inbyggda i ek. Möblerna är av ljust trä.

– Vi har en stor matsal för att barnen ska kunna gå ifrån för att äta utan att behöva plocka undan från leken, menar Christina.

På gården råder det full byggaktivitet. Två vindskydd och stockar är på plats, ett flertal odlingslådor och en vattenkanal som binder ihop gården med Ekostaden Augustenborg är på gång.

– Utemiljön blir outstanding. Vi kommer att ha ett förråd med trädgårdsmaterial så att barnen kan rensa, kratta, gräva och odla. Det kommer att vara mycket växter och en vattenkanal. MKB har lyssnat in varenda detalj av våra önskemål. Hela Augustenborg har dagvattensystem och de gör detta i miniatyr för oss, berättar Christina och fortsätter:

– Vi har anställt en naturpedagog som ska leda arbetet kring eko, natur och odling. Vår nya kock är också väldigt intresserad av odling och har mycket kunskap kring det.

Övningsförskolan spelar viktig roll

Augustenborgs förskola är en av 23 övningsförskolor i Malmö. Här gör studenter den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning, VFU, under sammanlagt 20 veckor. VFU är en viktig del i förskollärarutbildningen och omfattar 30 av utbildningens 210 högskolepoäng. Att vara övningsförskola innebär att delta i en försöksverksamhet i nära samarbete med Malmö högskola. Syftet är att ytterligare höja kvaliteten i VFU, vilket ställer särskilda krav. Som övningsförskola ska man bland annat vara beredd att ta emot många studenter, att ha många legitimerade förskollärare med handledarutbildning och att engagera sig i studenternas examensarbete. Delaktighet i uppföljningsarbetet under försöksperioden, som sträcker sig fram till 2019, ingår också.

Utbildningen innehåller fem VFU-kurser med tydliga lärandemål. Under VFU är den handledande förskolläraren lärarutbildare och studenten får tillfälle att på olika sätt, kopplat till VFU-kursmålen, pröva de teoretiska studierna mot hela förskollärarrollen.

– Våra studenter ska vara med på allt vi gör, även arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar, säger förskolechefen Christina Hallberg Olsson.

– Vi har mycket teori och vi ser hur det fungerar i praktiken. Vi känner oss välkomna, alla handledare vet vad vi läser och vilka mål vi har, berättar Lerzan Dagli, som går andra terminen på förskollärarutbildningen.

– Det är givande att möta studenter med tankar och teorier de har med sig från högskolan, menar Teresa Vasiljev, handledare.

– Här finns flera avdelningar och det gör att det händer mycket, vilket är jättekul. Vi är glada att förskolan har pedagogista, ateljerista, sagopedagog och naturpedagog, det är kul att få ta del av deras jobb. Man får en bra insyn i verksamheten. Som student har vi reflektionstid varje dag och en gång i veckan med handledare. Det är otroligt givande, avslutar Frida Johansson, som just nu gör sin VFU på Augustenborg.