Publicerad 2016-05-16 10:53

Senast uppdaterad 2016-05-16 11:16

Såsom i en spegel

Christian Holst tillsammans med barnen på hemvisten Äpplet.

Christian Holst tillsammans med barnen på hemvisten Äpplet.

Malmö stad jobbar aktivt för att öka antalet män i förskolan. Detta för att förskolan ska spegla samhället i stort. På Hedmätarens förskola i Bunkeflostrand är drygt 30 procent av personalen män.

Det är en frostbiten morgon med hög luft. Den blå himlen skymtar bakom molnen. Några av barnen på förskolan Hedmätaren leker på innergården. Barnen på hemvisten Äpplet är inomhus för att lära sig mer om lava, ämnet har de själva bestämt. Med hjälp av vatten, diskmedel och röd karamellfärg tillverkas lava. I ett av rummen har barnen byggt upp en vulkan i formsand, i ett annat rum har de staplat rödfärgade tegelstensstora lådor.

Positivt för alla

På Äpplet jobbar Christian Holst och Sandra Löfström tillsammans med kollegorna Martin Nerbring och Madeleine Rexing. På Hedmätaren jobbar totalt sex män inklusive kocken Christian Notaro.

– Det är positivt för alla att det finns både kvinnor och män i förskolan, vi kompletterar varandra. Vi utgår alla från barnens perspektiv så där är det ingen skillnad, säger Sandra.

Christian följde sitt hjärta när han bytte gymnasieinriktning från bygg och anläggning till barn och fritid. Nu har han jobbat på förskolor i fem år. Han trivs alldeles utmärkt och rekommenderar andra män att söka till förskolans värld.

– Man får så mycket tillbaka av barnen och det hade jag inte en aning om tidigare.

Roligare med fler män

Christian upplever inga fördomar eller attityder, bemöts inte annorlunda av föräldrar, barn eller kollegor. Han märker ingen skillnad på barnen om det finns en eller flera män bland personalen men tycker det är roligare med fler män som kollegor. Det är framförallt på rasterna som personalen från olika avdelningar möts.

– Enligt mig är det bra med jämlikhet och balans mellan könen i alla yrken. Kompetensen är densamma men för barnen är det viktigt att förskolan speglar samhället.

Förskoleförvaltningen jobbar för att locka fler män till förskolan. Att ha en medarbetare som är man med i mötet med nyanställda ser Christian som en bra idé. 

– Det gör att man visar att det finns killar, jag tror inte det räcker med att bara säga det. Som nyanställd kille tar jag gärna kontakt med en kille i första hand, menar Christian.

Christina Nyman Martinsson är förskolechef på Gottorps och Hedmätarens förskolor och hon har tidigare arbetat i grundskolans värld där det råder mer jämlikhet bland könen. Hon ser det som naturligt att ha både män och kvinnor i förskolan men poängterar att hon rekryterar utefter kompetens och hur personen passar in i arbetslaget, inte utefter kön.

– Jag är stolt över att jag har mångfald i personalen men för mig är det inget konstigt. Om det finns män på plats kommer det automatiskt fler. När män söker arbete i förskolan frågar de ofta om det finns andra män i personalgruppen.

Mångfald i stort

Att få fler män att söka till förskolan är ett uttalat mål i Malmö stad.

– Målsättning och uppmärksamhet är bra. Det är viktigt att vi visar att vi vill ha fler män i förskolan. Det sprider sig ute, inte minst bland personal och föräldrar, menar Christina.

Annica Nettrup, pedagogisk utvecklare, ser många fördelar med fler män i förskolan och mångfald över huvud taget.

– Det handlar om att få in mångfald i stort, inte bara jämlikhet i kön. Det kan handla om personer med olika språk och kulturer som tillför andra perspektiv, säger Annica och fortsätter:

– Ju rikare mångfald det finns på en förskola, desto mer respekt och aktning kan vi utveckla för varandra. Det är min erfarenhet.

Artikeln är hämtad ur tidningen Fokus Förskola nr 01/2016

Fakta om Fler män i förskolan

Malmö stad jobbar aktivt för att öka andelen män i förskolan och vill att förskolan ska spegla samhället i övrigt. Just nu har Malmö stad drygt åtta procent män i förskolan medan riksgenomsnittet ligger på 3,5 procent. Målet är att öka andelen män i förskolan i Malmö till minst tio procent år 2020. Strävansmålet är 30 procent män.

Män i förskolan är en utsatt grupp i samband med misstanke om sexuella övergrepp. Malmö stad tar fram ett stödmaterial om hur man ska förebygga, hantera och stötta vid den typen av situationer. Stödmaterialet ska vara klart i höst.