Publicerad 2016-05-24 10:42

Senast uppdaterad 2016-05-27 16:14

Läsmagin sprider sig

Sixten och mamma Ulrika inviger Ribersborgs nya förskolebibliotek

Ribersborgs förskola är en av trettio förskolor som just nu deltar i Malmö stads läsmagiprojekt. Häromveckan invigdes deras nya bibliotek, till stor glädje för barn och föräldrar och stolt förskolepersonal.

– Det är en härlig känsla att bygga upp ett bibliotek från grunden, säger förskolechef Slavi Silwer. Barnen var med på noterna från första början. De röstade fram att biblioteket skulle heta Slottet och det blev också temat för rummets utformning.

– Det är förskollärare Stephanie Persson som haft huvudansvaret men all personal har hjälpt till på olika sätt och med hjälp av barnens idéer och kreativitet lyckats skapa en fantastiskt inbjudande miljö, säger Slavi.

– Med nya böcker i en fin miljö som vi hjälpts åt med att utforma, är vi extra redo att låta oss svepas med i böckernas magiska värld. Det är så viktigt att väcka lästlust och nyfikenhet på böcker tidigt eftersom vi vet hur stor betydelse läsning har för barns språkutveckling och för lärandet senare i livet, säger Slavi.

Och det syns att barnen känner sig hemma i biblioteket. Vid invigningen tar barnen självklart plats och plockar fram böcker och lekmaterial. I en hörna står ett sammetstält där två barn genast kryper in för en lugn lässtund. Snart har också en förälder letat sig dit in. Det är svårt att motstå. I en låda finns masker och rekvisita som bjuder in till rollekar. En flicka tar på sig en vargmask och snart följer fler barn med i en lek som alla verkar ha lekt förut.

Sixten 5 år, håller en bok som handlar om fordon i ett stadigt grepp.

– Nu kan jag inte vänta längre, jag vill öppna boken, säger Sixten till mamma Ulrika som lovat att läsa den för honom. Sixten berättar att de egentligen brukar gå till ett stort bibliotek och läsa böcker, men Slottet verkar gå bra det med.

Biljana Stamenkovic förskollärare och pedagogista på förskolan, berättar att varje avdelning har en tid inbokad för högläsning, sedan kan rummet användas fritt när det är ledigt och lässuget sätter in. Hon visar också att det finns böcker på flera språk på bokhyllorna. Det ska vara naturligt att höra böcker läsas på flera olika språk.

Böckers betydelse för barns lärande

Therese Traneborn är språkutvecklare i ett av förskolornas pedagogiska utvecklingsteam. Hon var med och initierade Läsmagiprojektet våren 2014. Under 2015 fick sjutton förskolor hjälp att starta egna bibliotek. I år har läsmagin spridit sig och ett trettiotal förskolor, varav Ribergsborgs förskola är en, deltar i projektet.

– Att läsa högt för mindre barn har stor betydelse för deras språkutveckling, säger Therese. Forskning visar att högläsning i ett tidigt skede gynnar den fortsatta inlärningen genom hela livet.

– När du läser upp en bok för barngruppen använder du mimik och du lägger på en känsla i rösten för att förmedla nyanser när det blir spännande, roligt, varmt och så vidare. Det hjälper barnen att få en djupare förståelse för ordens innebörd och mening. När barnen lever sig in i berättelsen skapas också en djupare förståelse för andras känslor. När vi läst en bok där någon blivit ledsen bekräftar vi barnens upplevelse med ögonkontakt, röst och vår närvaro, säger Therese.

Therese Traneborn, Slavi Silwer och Biljana Stamenkovic

– Den här kontakten kan aldrig ersättas av digitala verktyg. Därför är det så viktigt att ge böcker en fortsatt stor plats i barnens vardag, vid sidan av till exempel läsplattor och datorer. När böcker får ta plats i ett eget fint rum visar vi hur viktigt vi tycker det är med läsning, avslutar Slavi, Therese och Biljana.

Pågående projekt om språkutveckling och läsning i förskolan

  • Läsmagiprojektet startades 2014 på initiativ av ett av de pedagogiska utvecklingsteamen som stödjer Malmö stads förskolor. Under förra året deltog sjutton förskolor i projektet. De erbjöds stöd i form av fortbildning, lärandegrupp och handledning för att starta egna bibliotek. Alla förskolor som deltog fick också ett startpaket med media som finansierades via ett sökt bidrag från Statens Kulturråd. Läsmagin spred sig och har 2016 utökats till 30 förskolor.

  • Bokpaket som levereras till samtliga kommunala förskolor är ytterligare en språkutvecklande och läsfrämjande satsning som Malmö stad gör under våren. Böckerna är omsorgsfullt utvalda och förskolorna kan välja mellan tre olika paket utifrån förskolans önskemål och behov.