Publicerad 2016-05-24 15:46

Senast uppdaterad 2016-05-24 16:02

Välkommen att fira förskolornas 140 språk på språkfestival

På Malmös förskolor talas det sammanlagt runt 140 olika språk. För att  fira mångfalden arrangeras en språkvecka för barn och medarbetare med flera aktiviteter kopplade till språkets betydelse. Veckan avslutas fredagen den 27 maj med en sprakande språkfestival i Folkets Park - då alla barn och föräldrar är välkomna!

Språkveckan startade i mindre skala i Holmaområdet 2014, men utvidgades till att bli ett arrangemang för alla kommunala förskolor med början förra året. Arrangemanget, som genomförs av förskoleförvaltningen i samarbete med kulturförvaltningen, fokuserar dels på de talade språken, men också på de estetiska uttryckssätten som dans, musik, drama och konst.

- Med veckan vill vi belysa hur berikande det är med alla språk på våra förskolor i Malmö och visa på hur vi arbetar med detta, säger Maria Visser Rundquist som är språkutvecklare på förskoleförvaltningen. Vi vill också att våra barn ska synas och höras lite extra under veckan och på olika vis sätta avtryck i sin stad.

Föräldrar med barn är välkomna till Folkets Park fredagen den 27 maj. Se aktiviteter och tider på bifogad karta.