Publicerad 2016-06-20 14:37

Senast uppdaterad 2016-06-20 14:55

Daniel har hittat rätt inom förskolan

Hur får vi fler män till förskolan? Malmö stad har bland de högsta andelarna medarbetare som är män i landet med drygt 8 procent. Det tycker vi är för lite. Inom förskoleförvaltningen pågår därför ett aktivt arbete för att den siffran ska öka till minst 10 procent år 2020.

En av de åtta procenten är Daniel Nyström, i grunden gymnasielärare men mycket nöjd med den slump som i stället förde honom till förskolan. Nu kan du läsa en artikel i Skånska Dagbladet om honom och hans syn på arbetet inom förskolan.