Publicerad 2016-11-02 15:27

Senast uppdaterad 2016-11-02 15:44

Snabba åtgärder på Källans förskola

Efter hot och drogförsäljning utanför Källans förskola har ett antal åtgärder satts in för att öka tryggheten utanför förskolan.

Den senaste tiden har droghandeln vid Folkets park fått stor medial uppmärksamhet. På sistone har försäljarna även stått på trappan utanför ingången till Källans förskola som ligger i rondellen vid Folkets park. Förra veckan blev ett par föräldrar dessutom hotade i samband med att de skulle hämta sina barn från förskolan. Barnen och medarbetarna har inte märkt någonting av det som hänt och allt har gått lugnt till på förskolan.

Förskoleförvaltningen tar den här typen av ovanliga händelser på mycket stort allvar och har tydliga rutiner för hur vi ska agera. Händelserna är polisanmälda och fastighetsägaren MKB har ombetts att sätta upp en grind utanför ingången till Källans förskola. Alla föräldrar har blivit informerade och kallats till ett extra föräldramöte på onsdag kväll.

Rutinerna kring hämtning ses över

Efter samråd med föräldrarepresentanter på Källans förskola fattades beslut om att under ett par dagar flytta utevistelsen till eftermiddagarna och att föräldrarna skulle hämta sina barn i Folkets park. Ett antal åtgärder har nu vidtagits som gör att förskolan redan under torsdagen har möjlighet att återgå till sin normala verksamhet. I dialog med föräldrarna diskuteras hur fortsatta åtgärder ska utformas för att öka tryggheten på förskolan.

Förskolechefens uppdrag är att skapa en trygg och säker förskoleverksamhet där barn och medarbetare mår bra och utvecklas. Förskolan har ett nära samarbete med polisen och stadsområdesförvaltning innerstaden kring tryggheten och säkerheten i området.

Snabba åtgärder för att återskapa trygghet

Polisen har förstärkt sin närvaro i området och en grind kommer att sättas upp vid förskolans entré om cirka två veckor. Tills grinden är monterad kommer det att finnas två vakter på plats utanför Källans förskola varje vardag mellan klockan 14.00-18.00.

Samarbete för trygghet

Ledningen för Källans förskola fortsätter att delta i samarbetet SSP – skola, socialtjänst och polis, som bedrivs i Malmö sedan lång tid tillbaka och hoppas att det och övriga insatser från polisen bidrar till en ökad trygghet i området.