Publicerad 2016-12-15 16:12

Senast uppdaterad 2016-12-15 17:06

Öppna förskolor ska bli familjecentraler

Familjecentralen Familjens hus. Foto: Linnea Arbab Svensson

Familjecentraler, med bred kompetens under samma tak, har visat sig vara avgörande för att tidigt nå alla Malmös barn oavsett bakgrund. Det visar en utredning som Malmö stad gjort som en följd av Malmökommissionens slutsatser kring barns hälsa. Nu inleder Malmö stad ett arbete med målet att samtliga öppna förskolor ska bli en del av en familjecentral.

Malmökommissionens slutsatser var tydliga - att barn får en bra uppväxt och en god start i livet är en av de absolut viktigaste faktorerna för ett bra liv. Och man trycker speciellt på att just familjecentralerna, med barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola under samma tak, är centrala.  

-Både vår egen utredning och Malmökommissonens slutsatser visar tydligt hur viktigt det är ur ett barnperspektiv att samla all denna kompetens under samma tak, säger utbildningschef Peter Lindberg.  

Nya krav påverkar

Mot bakgrund av det har förskolenämnden nyligen beslutat att man utöver befintliga kvalitetskrav även ska kräva att en öppen förskoleverksamhet i Malmö ska bedrivas inom ramen för en familjecentral. Arbetet med att ansluta Malmö stads öppna förskolor till familjecentraler har påbörjats i samarbete med Region Skåne och individ- och familjeomsorgen. I dagsläget finns fem familjecentraler i Malmö och det planeras för ytterligare två under 2017. Vad gäller övriga öppna förskolor i Malmö stads regi vill man på sikt även ansluta dessa till nya familjecentraler. Och de nya kraven kommer även påverka de öppna förskolor som bedrivs i enskild regi – både när det gäller att starta nytt och när det gäller befintlig verksamhet.

-Det är höga krav och jag kan förstå den besvikelse man kan känna om den öppna förskola man brukar gå till inte kan fortsätta i sin nuvarande form, säger Peter Lindberg. Samtidigt tar vi detta helhetsgrepp för att vi ser ett behov och vill att det på sikt ska bli så bra som möjligt för alla föräldrar och barn.

Och om enskilda huvudmän uppfyller de krav som ställs?

- Det är frivilligt att bedriva öppen förskola. Vill man däremot ha bidrag av kommunen och skickar in en ansökan kommer denna självklart att prövas och beslutas av förskolenämnden, säger kvalitets- och myndighetschef Ana Maria Deliv.

FAKTA FAMILJECENTRALER

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn där Region Skånes mödrahälsovård och barnhälsovård, Malmö stads socialtjänst och öppen förskola samsas under samma tak. Verksamheten är öppen för alla föräldrar och barn och är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Syftet är att stärka de vuxna som finns runt barnet, dels med kunskaper om barnets utveckling men även i form av gemenskap med andra vuxna.

Fakta

En familjecentral är en mötesplats för föräldrar med barn där Region Skånes mödrahälsovård och barnhälsovård, Malmö stads socialtjänst och öppen förskola samsas under samma tak. Verksamheten är öppen för alla föräldrar och barn och är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Syftet är att stärka de vuxna som finns runt barnet,dels med kunskaper om barnets utveckling men även i form av gemenskap med andra vuxna.