Publicerad 2017-01-30 15:17

Senast uppdaterad 2018-10-30 11:30

Hera - en trygg plats för nyanlända familjer

Sagostund på öppna förskolan Hera, en pedagogisk verksamhet med inriktning mot nyanlända familjer. Kristina Gidner och Johanna Johansson förstärker sagan om Bockarna Bruse med hjälp av bilder och rörelser.

Sagostund på öppna förskolan Hera, en pedagogisk verksamhet med inriktning mot nyanlända familjer. Kristina Gidner och Johanna Johansson förstärker sagan om Bockarna Bruse med hjälp av bilder och rörelser.

Språkutveckling, anknytning och introduktion till förskolan. Det är tre av öppna förskolan Heras viktigaste uppdrag. Här får nyanlända familjer delta i en pedagogisk verksamhet, prata svenska och inte minst bygga en stark gemenskap med andra som befinner sig i samma situation.

Tre månader har gått sedan öppna förskolan Hera startade och nu har verksamheten börjat ta ordentlig fart. I väntan på egna lokaler håller de till hos Sesams familjecentral på Rosengård men för att nå ut till fler familjer har de även uppsökande verksamhet flera dagar i veckan på olika platser i Malmö. Varje onsdag packar personalen en bil full med pedagogiskt material och kör till Mosippan, ett av Malmö stads genomgångsboenden för nyanlända familjer. Här bor många barn som väntar på att få plats i skola och förskola och många har svårt att ta sig till Hera på egen hand.

— Det är fantastiskt att träffa barnen på Mosippan, de har ett sådant sug efter att leka och lära sig. Igår var vi där och hade sagostund, sjöng, skapade och tränade på att prata svenska. Barn lär sig fort och många av dem är redan jätteduktiga på svenska men det är viktigt att hålla igång språket, berättar förskollärare Kristina Gidner, som sedan i september 2016 arbetat med att starta upp verksamheten på Hera.

Personal med specialkompetens

De första tankarna på att starta en öppen förskola med inriktning på nyanlända familjer kom redan i slutet av 2015 då Malmö präglades av de mest omfattande flyktingströmmarna sedan andra världskriget. På grund av flyktingsituationen fick förskoleförvaltningen en utökad budget under 2016 och därmed öppnades möjligheten att starta Hera, som välkomnar alla familjer men är särskilt inriktade på nyanlända barn och föräldrar.

På Hera arbetar två förskollärare på heltid men det finns även specialpedagog och psykolog knutna till verksamheten. Personalen har fått en skräddarsydd utbildning och har specialkompetens för att möta familjer med trauma och att arbeta med anknytning och grupprocesser. I sitt uppdrag ska de även introducera familjerna till det svenska samhället och till förskoleverksamhet. Målet är att barnen ska gå vidare till den ordinarie förskolan.

— Det är en utsatt grupp vi arbetar med. En del vuxna bär på trauman och behöver stöd i sin föräldraroll. Hera är en trygg plats för dem där de får stöd och hjälp och kan leka med sina barn i en pedagogisk miljö. Samtidigt får de information om vad förskola är och varför det är så bra och viktigt för deras barn att gå i förskolan, berättar förskollärare Johanna Johansson.

Språket i centrum

Antalet besökare på Hera ökar stadigt och nya familjer kommer hela tiden. Vissa från andra öppna förskolor som slussat dem vidare, andra genom kontakt med barnvårdcentralen, Migrationsverket eller individ- och familjeomsorgen. Språkträning är viktigt för alla besökare, såväl barn som vuxna. Det kan Fatima Al-Saffar intyga. Hon har varit här med sin dotter Dalia varje dag sedan Hera öppnade, och ännu längre på Sesams öppna förskola som lånar ut sina lokaler till Hera.

— Jag kommer alltid på språkstunderna, de är jättebra. När jag kom hit kunde jag ingen svenska, bara engelska, men nu har jag lärt mig mycket. Min dotter Dalia kan leka med sina kompisar samtidigt och då blir det lättare för mig att lyssna och prata, berättar Fatima Al-Saffar.

Kristina Gidner och Johanna Johansson ser att språkfokuset ger resultat för både barn och föräldrar. Barnen vill sjunga och ha sagostund varenda dag och det finns önskemål om ännu mer organiserad språkträning för vuxna. I dagsläget har de språkstunder ett par gånger i veckan för föräldrarna.

— Språkutvecklingen är ett av våra fokusområden. Språket är så viktigt både för barnen och för deras föräldrar. Många tycker att det är väldigt kul och givande att träna på svenska tillsammans och det är en stor gemenskap mellan föräldrarna som kommer hit. De hjälper varandra så gott de kan även fast de har många olika modersmål, säger Kristina Gidner.

Under våren 2017 utökas den uppsökande verksamheten även till Migrationsverkets boende vid Jägersro. Dessutom hoppas Kristina Gidner och Johanna Johansson på en flytt till egna lokaler men fram till dess huserar de på den öppna förskolan i Sesams familjecentral. Hera har öppet varje dag mellan klockan 12.00–15.30.

Aktiviteter på Hera

Måndagar: Språkstund för vuxna på Solstrålens familjecentral
Tisdagar: Uppsökande verksamhet på Migrationsverkets boende
Onsdagar: Uppsökande verksamhet på Mosippan
Torsdagar: Språkstund för vuxna på Hera
Fredagar: Sagostund på Hera

Till hemsidan för öppna förskolan Hera