Publicerad 2017-03-02 11:04

Senast uppdaterad 2018-10-15 16:06

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i Malmö stads förskolor

Den senaste tiden har en kampanj uppmärksammats där vårdnadshavare uppmanas skicka det så kallade ”Förskolebrevet” till sitt barns förskola. Brevet är en uppmaning riktad till förskolechefer kring hur man ska arbeta förebyggande för att undvika att barn i förskolan utsätts för sexuella trakasserier. En oerhört viktig fråga - och där ett stort arbete redan pågår i Malmö stad.

— Det är alltid bra med initiativ som handlar om att stärka barns integritet och trygghet, säger Ana Maria Deliv, avdelningschef för kvalitet och myndighet på förskoleförvaltningen. Däremot har vi arbetat så mycket med den här frågan själva och även drivit den nationellt, så vi känner oss väldigt trygga med den kunskap vi har och det unika stödmaterial vi tagit fram.

Trygg och säker förskola

På alla förskolor i Malmö stad finns pärmen ”Trygg och säker förskola”. Den innehåller rutiner och riktlinjer för en rad saker såsom utflykter, hämtning och lämning av barn och misstanke om kränkande behandling. Här finns även material om hur vi förebygger och hanterar sexuella trakasserier mot barn. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms stad har förskoleförvaltningen tagit fram ett unikt stödmaterial för arbetet kring sexuella trakasserier: ”Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn av medarbetare i verksamheten”.

— Jag tror det är viktigt att komma ihåg att den här typen av händelser är oerhört ovanliga i våra förskolor. Men samtidigt är det vår skyldighet att lyfta även de svåraste frågorna. Det handlar om att skapa tydlighet och trygghet för både barn och medarbetare, säger Ana Maria Deliv.

Samarbete bakom stödmaterial

Stödmaterialet har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Stockholms stad. Vi har också varit noga med att lyssna in både aktuell forskning och den kunskap som finns hos bland annat Rädda barnen, RFSU och Brottsoffermyndigheten. Arbetet har resulterat i ett stödmaterial i tre delar; förebyggande arbete, åtgärdande arbete med tydliga rutiner och riktlinjer och uppföljning.

— Det absolut viktigaste är naturligtvis den förebyggande delen, säger Ana Maria Deliv. Den utgår från ett normkritiskt förhållningssätt och lägger fokus vid att tidigt prata med barn om frågor som rör sexualitet, känslor och kropp. Att barnen får kunskap om kroppen, om privata kroppsdelar, gränser och integritet är en förutsättning för att de ska kunna uttrycka sig och berätta om sådant som känns bra och mindre bra.

Ett arbete som aldrig får ta slut

Nyligen har samtliga Malmö stads förskoleverksamheter fått ta del av ett paket som består dels av stödmaterialet, men också Rädda barnens handböcker ”Stopp, min kropp” och ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp” samt Christians Eidevalds bok ”Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger".

— Just nu planerar vi för hur vi kan stötta upp våra förskolechefer så att förskolorna kan fortsätta arbeta aktivt med materialet, säger Ana Maria Deliv. Det här är ett så svårt ämne och ett arbete som aldrig kan - eller får – ta slut.