Publicerad 2017-03-13 08:57

Senast uppdaterad 2017-05-10 13:22

Föräldrasamverkan lyfter barnens språk

I projektet Vi lyfter språket på Rosens förskola i Rosengård jobbar man aktivt med föräldrasamverkan för att förbättra barnens språkutveckling. Projektet startade i september 2016, och har nu beviljats medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Att göra sig förstådd och att förstå, är grunden för all kommunikation och samspel.  På Rosens förskola är de flesta barnen två- eller flerspråkiga, och många har behov av extra stöd i sin språkutveckling.  Projektet Vi lyfter språket syftar till att låta barn i förskolan utveckla sitt språk. Vägen dit bygger på samverkan mellan förskolan och barnens familjer.

Malin Bejram Ellström, utvecklingspedagog och språkutvecklare, visar hur man kan läsa och samtala kring en bilderbok.

– När jag var ute i barngrupperna, bland annat här på Rosens förskola, märkte jag att det fanns många barn som var språkligt sårbara, berättar Suzanne Ljungberg som är specialpedagog och initiativtagare till projektet. De här barnen har svårt att både förstå och uttrycka sig. Med min erfarenhet från andra delar av Malmö, såg jag att det fanns lägre förväntningar på barnens språk här än på andra platser. Det måste vi ändra på, tycker jag. Barnen här ska självklart ha samma möjligheter att utveckla sitt språk.

Sedan hösten 2014 har område Öster ett specialpedagogiskt team som kartlägger behov och handleder pedagoger i arbetet med barn som behöver extra stöd. Här finns också ett utvecklingsteam som ger stöd i förskolornas pedagogiska arbete. I projektet Vi lyfter språket jobbar teamen tillsammans med både pedagogerna och med barnens familjer för att höja medvetenheten och kompetensen kring hur barn utvecklar sitt språk.  Hittills har man anordnat två ”språkkvällar” för vårdnadshavare.  Under språkkvällarna kan föräldrarna delta i workshops, diskutera språkutveckling och flerspråkighet och få tips på hur de kan stödja sina barns språkutveckling. Förskolan har byggt upp ett eget bibliotek, där föräldrarna kan låna hem böcker på olika språk, vilket snabbt har blivit populärt.

Förskollärare Johanna Karlsson visar en grupp föräldrar hur pedagogiska appar kan utveckla barnens språk.

Enkla spel som till exempel Lotto, kan användas för att utveckla barnens språk. Förskollärare Ahlam Hussein Ali visar hur man kan göra.

- Vi pratar pashto hemma, och försöker prata mycket med våra barn, säger Wakil Zadran, som har barn på Rosens förskola. Det är viktigt med modersmålet. Vi lånar mycket på biblioteket, där finns böcker på pashto.

Ett viktigt mål med projektet är att öka medvetenheten kring språkets betydelse – att språket har en direkt inverkan på skolresultat och möjligheterna att kunna påverka och vara delaktig i olika sammanhang. Att alla föräldrar har betydelse för sina barns språkutveckling är ett av budskapen. Även de föräldrar som inte själva kan läsa, kan till exempel prata med sina barn kring en bilderbok.

– På vår senaste språkkväll i februari kom 25 föräldrar. Det blev en riktigt bra kväll. Vi fick igång intressanta diskussioner om två- och flerspråkighet, säger Suzanne. Jag tror att det blev tydligare för flera föräldrar att det språk de pratar hemma är lika viktigt som att barnen lär sig svenska. Språken förstärker varandra, och det gör ingenting om barnen blandar språken under en period.  Att prata (h mycket med sina barn, oavsett språk, är jätteviktigt!

För förskolans pedagoger har anordnats litteraturseminarier, utvecklingsdag kring språkprojektet, möjligheter till handledning och reflektion kring språkutvecklingsarbetet. Förskolan jobbar nu mer aktivt med barnens språkutveckling än tidigare.

– Ett exempel är att vi i har blivit bättre på att läsa för barnen, berättar Helén Stenemalm som är förste förskollärare på Rosens förskola. Vi har förstås läst böcker för barnen även tidigare, men då var det ofta i lite större grupper i samband med vilan efter lunchen. Nu läser vi i mindre grupper under förmiddagen. Vi funderar mer på gruppsammansättningen, vilka böcker vi väljer och hur vi läser.

– Vi ser att vi når framgång med det här arbetssättet, säger Malin Bejram Ellström, utvecklingspedagog och språkutvecklare. Engagemanget hos både pedagogerna och föräldrarna gör att barnens förutsättningar för en gynnsam språkutveckling ökar. Därför hoppas vi förstås att fler förskolor ska inspireras av vårt arbete här på Rosen.