Publicerad 2017-04-19 12:26

Senast uppdaterad 2017-04-21 11:22

Skolinspektionen ger Malmö stads förskolor godkänt

Foto: Linnea Svensson Arbab ©Malmö stad

Malmö stads förskolor lever upp till Skollagens krav vad gäller styrning och utveckling av förskoleverksamheten. Det står klart efter att Skolinspektionen avslutat den regelbundna tillsyn man genomfört under våren 2017.

Granskningen av Malmö stads förskoleverksamhet inleddes av Skolinspektionen i början av året. Fokus var på hur huvudmannen tar ansvar för förskolan och vilka förutsättningar som ges för utbildningen. Och i sitt beslut ger Skolinspektionen förskoleverksamheten godkänt på båda punkterna.

–Jag är otroligt glad och stolt över Skolinspektionens beslut som är ett resultat av den nya förskoleförvaltningen och våra medarbetares engagemang, säger förskoledirektör Andreas Norbrant. Vi tar varje dag små steg mot barnens bästa förskola och detta är ett rejält kliv i rätt riktning.

Övergripande förbättringsområden

I sitt beslut lyfter Skolinspektionen bland annat de tre övergripande förbättringsområden som förskoleförvaltningen tidigare identifierat och redan har fullt fokus på med riktade utvecklingsinsatser. Det handlar dels om att säkerställa likvärdig kompetens på förskolorna, att tillgodose alla barns rätt till stöd och att fortsätta arbeta med den organisationsutveckling som sjösatts i förvaltningen, med bland annat ett närmare ledarskap.

–Skolinspektionens beslut är absolut en bekräftelse på att vi bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete, säger Ana Maria Deliv, avdelningschef för kvalitet och myndighet. Men samtidigt innebär inte detta på något vis att vi lutar oss tillbaka. Vi är en lärande organisation som hela tiden strävar efter att skapa en ännu bättre verksamhet för både barn och medarbetare, det är så vi kommer framåt.