Publicerad 2017-04-21 16:15

Senast uppdaterad 2017-12-19 13:31

Utvecklingstid ska öka kvaliteten i Malmös förskolor

Utvecklingstid i förskolan

Rebecca Nilsson, förskollärare på Stockrosens förskola och Diana del Angel, pedagog på Stockrosens förskola. Fotograf: Sanna Dolck.

Nu tar Malmö stad ytterligare ett steg för att öka kvalitet, likvärdighet och förbättra arbetsmiljön inom förskolan. Alla förskollärare, barnskötare och pedagoger får schemalagd tid för att utveckla verksamheten. För Lärarförbundets medlemmar har riktlinjerna dessutom skrivits in i ett nytt kollektivavtal.

Det finns i dagsläget stora skillnader i landets förskolor vad gäller medarbetares tid och möjlighet att planera och utveckla verksamheten.

I Malmö stads nya riktlinjer, som träder i kraft i höst, slås fast att utvecklingstid är en del av den ordinarie verksamheten. Enligt riktlinjerna ska utvecklingstid avsättas med i genomsnitt fem timmar i veckan för förskollärare, tre timmar i veckan för pedagoger och två timmar för barnskötare (avser heltidstjänst).

– Ytterst handlar det om att alla medarbetare i Malmö; förskollärare, barnskötare och pedagoger ska få förutsättningar att utföra sitt uppdrag enligt läroplanen, säger Ana Maria Deliv, avdelningschef för Kvalitet och myndighet på förskoleförvaltningen i Malmö stad. Det ger också större möjligheter att lära av varandra och bidrar till en bättre arbetsmiljö.

De nya riktlinjerna är ett exempel av flera olika åtgärder som Malmö stad genomför för att öka kvalitet, likvärdighet och förbättra arbetsmiljön inom förskolan. De har arbetats fram i nära samarbete med Lärarförbundet, Kommunal och Skolledarförbundet. För Lärarförbundets medlemmar har riktlinjerna för verksamhetsutveckling dessutom skrivits in i ett nytt kollektivavtal som träder i kraft den 1 september.

– Det är ett oerhört viktigt steg som Malmö stad tar för sina medarbetare inom förskolan och det mest avgörande som skett på många år, säger Henrik Wollter, vice ordförande i Lärarförbundet Malmö. Det står i direkt relation till arbetsmiljön och kan i tider av stor lärarbrist öka Malmö stads konkurrenskraft som arbetsgivare.

 

Röster från verksamheten

 

Varför tycker du att tid för verksamhetsutveckling är viktigt? Vad tror du att ni kommer att använda tiden till?

 

Diana del Angel, pedagog på Stockrosens förskola

– Vi pedagoger ska reflektera över hur barnen lär och vad vi kan göra för att stimulera barns lek och lärande i olika miljöer,både ute och inne. Ett exempel är att jag är med i utegruppen och går kurser kring utepedagogik som jag sedan delger mina kollegor.

Rebecca Nilsson, förskollärare på Stockrosens förskola

– Att avsätta tid för verksamhetsutveckling är viktigt för att vi ska kunna höja kvaliteten på hela förskolan, att vi inte bara ser till vår egen avdelning. Tiden kan användas till att ha diskussioner om förhållningssätt, kvaliteten på vårt arbete och att vi tillsammans kommer fram till vad som behöver utvecklas.