Publicerad 2017-06-29 14:29

Senast uppdaterad 2017-06-29 15:49

Inspirerande läsmiljöer lyfte Äppelrosen

Flera barn lyssnar på saga i fint inredd läsmiljö på Äppelrosen.

Sagolyssning i en av flera fint inredda läsmiljöer på Äppelrosen.

Äppelrosens förskola har gjort ett gediget läs- och språkutvecklande arbete. Ett resultat som har vuxit fram ur ett stort engagemang från förskolans medarbetare, barn och vårdnadshavare.

Bild på Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare som hjälpt till att skapa lockande läsmiljöer på förskolan.

Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare som hjälpt till att skapa lockande läsmiljöer på förskolan.

Äppelrosens förskola valde nyligen att satsa på nya böcker på olika språk, IKT, utklädningskläder, musikinstrument och inbjudande läsmiljöer. Syftet med satsningen var att återinföra läsningen som kommit i skymundan, samt att förbereda sig inför Läslyftet. Arbetet har inneburit en stor förändring för förskolan.

Med inspiration från Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare, och Francis Nyang-Jörgensen, utvecklingspedagog/IKT, båda från utvecklingsteam öster, har pedagogerna på varje avdelning byggt upp sin egen läsmiljö.

– Det är viktigt med engagemang, vi kan komma ut och prata men det är ledningen och pedagogerna som ser till att läsmiljöerna hålls levande, säger Hanan och fortsätter:

– Att ha lockande läsmiljöer ute på avdelningarna som ett komplement till förskolebibliotek möjliggör en ökad tillgänglighet och lyfter läsningen. Här har vi också kopplat in IKT som ytterligare ett sätt att skapa en upplevelserik miljö för barnen.

Mysig miljö

För att få till ett bra bibliotek som används är det viktigt att pedagogerna bygger upp läsmiljöerna själva, menar Marie Nilsson, förste förskollärare.

– Experter kan sätta i ordning ett bibliotek men är inte pedagogerna med på idén så går man inte dit. En mysig miljö som är inbjudande för barnen, och gärna med rekvisita så att man kan leka kring böckerna och berättelserna behövs, säger hon och fortsätter:

– Men också att det kan finnas böcker på flera platser, till exempel faktaböcker om hur man snickrar i bygghörnan. Böcker ska vara en naturlig del för alla.

Barn och personal sitter på golvet bland kuddar i ett tält gjort av en sänghimmel och läser.

Genom läsningen öppnar pedagoger och barn dörrar till nya världar tillsammans.

Engagemang och gemenskap

Förskolechef Eva Nilsson och biträdande förskolechef Monika Prsa lovordar det framgångsrika samarbetet mellan förskolans pedagoger och Hanan och Francis från det pedagogiska utvecklingsteamet som drivit processen.

– Engagemanget från alla pedagoger och ledare kring läsmiljöerna har dessutom gjort att det bildats en fin gemenskap i hela huset.

– Ledningens stöttning och insikt har spelat en avgörande roll i att leda det här projektet framåt, genom att ge förutsättningar har även tillit och förtroende byggts upp mellan ledningsgruppen, pedagogiska utvecklingsteamet och pedagogerna. Detta har möjliggjort ett öppet klimat där erfarenheter och kompetenser har kunnat delas, menar Hanan.

Teknik ger nya upplevelser

Nu har förskolan bland annat en Bee-bot, en nyckelpiga som fungerar som en introduktion till programmering, en kub som används till att projicera bilder och filmer. En green screen gör att barnen kan stiga in i nya världar.

– Tekniken används för att ge andra upplevelser kopplat till aktuellt tema, det kan vara att visa bilder eller filmer om rymden, säger Francis.

– Det handlar om att ge barnen nya uttrycksmöjligheter, säger Hanan och fortsätter:

– Ett tumpiano, sansula, köptes in och kan användas till att höja den magiska känslan i att kliva in i sagans värld. Ljud som en liten detalj inbjuder till en gemensam läsupplevelse.

Recep och Mine med sonen Mirac, som går på Äppelrosen.

Recep och Mine med sonen Mirac, som går på Äppelrosen. Föräldrarna stödjer förskolans satsning på läsning och har märkt en positiv utveckling hos sonen.

Föräldrar uppmuntrar

Förskolan har varit noga med att bjuda in och informera vårdnadshavarna om språk- och kommunikationsarbetet. Föräldrarna ställer bland annat upp genom att tipsa om böcker samt läsa för barnen på sitt modersmål.

– Vi har haft föräldrar som läst på turkiska, urdu och arabiska. Barnen tycker det är roligt att se föräldrarna läsa och det ger ringar på vattnet. Föräldrarna uppmuntrar barnen till att läsa mer hemma. Engagemanget är stort, vi har föräldrar som varit villiga att donera böcker, tapetsera och fixa till läsmiljöerna, säger barnskötare Cittapala Lindgren.

Positiv utveckling

Mine och Recep Agis har sonen Mirac, 2 år, på Äppelrosens förskola.

– Han älskar sin förskola och säger själv hej då till oss när vi lämnar honom på morgonen. Det är viktigt att han trivs, vi arbetar båda två och vill inte att han ska vara ledsen som han var på sin förra förskola. På Äppelrosen läser de väldigt mycket. Att läsa är viktigt, det gör att vår son lär sig bra saker som bokstäver, siffror, färger och former och lär sig om djur och annat kul. När vi har lässtund hemma vill han själv bläddra i böckerna, säger Mine och fortsätter:
– Jag och alla runt omkring honom har märkt en stor positiv utveckling på de fem månader som han varit här.

Artikel hämtad ur tidningen Fokus Förskola nr 1/2017. Foto av Sanna Dolck ©Malmö stad.