Publicerad 2017-08-30 13:35

Senast uppdaterad 2017-08-30 15:20

Med anledning av en allvarlig händelse på en förskola

Under tisdagen inträffade en allvarlig händelse på en av Malmö stads förskolor då ett barn blev bitet flera gånger utan att det uppmärksammades. Utredningen av händelsen är i full gång men ytterligare detaljer kan på grund av sekretess och av hänsyn till den berörda familjen inte lämnas.

Förskoleförvaltningen ser väldigt allvarligt på det som inträffat och har tydliga rutiner och handlingsplaner för hur detta ska hanteras. Den berörda familjen får stöd och en utredning kring händelsen har startat för att gå till botten med hur detta kunde ske och på vilket sätt tillsyns- och säkerhetsrutinerna har brustit. Alla vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn på Malmö stads förskolor.

Så jobbar vi med Trygg och säker förskola

Så jobbar vi mot diskriminering och kränkande behandling