Publicerad 2017-11-12 17:11

Senast uppdaterad 2017-11-12 17:34

Skolinspektionen har avslutat granskning av händelse

Skolinspektionen har nu avslutat sin granskning av den händelse i slutet av augusti på en förskola i Malmö där vårdnadshavare upptäckte flera märken på sitt barns rygg.

Skolinspektionen drog igång en egen granskning av händelsen parallellt med förskoleförvaltningens egen utredning. Båda utredningarna konstaterar samma brister, men också att flera åtgärder har satts in för att förhindra att det kan inträffa igen.

I sitt beslut skriver Skolinspektionen att Malmö kommun, som är huvudman för förskolan, inte har följt bestämmelserna och brustit i sitt tillsynsansvar under en period på 5-10 minuter vad gäller det aktuella barnet. Skolinspektionen gör också bedömningen att man vid detta tillfälle även brustit i att överlämna information om att barnet varit ledset till vårdnadshavarna.

Mot bakgrund av att rutinerna har skärpts både när det gäller överlämning pedagoger emellan och när det gäller information till vårdnadshavare, väljer Skolinspektionen att avstå från ingripande och avslutar ärendet.