Publicerad 2017-11-17 15:28

Senast uppdaterad 2017-11-17 15:33

Barnkonventionen ska genomsyra Malmös förskolor

På måndag den 20 november firas barnkonventionens dag. Det är då 28 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs och Sverige var ett av de första länderna att skriva under. I Malmös förskolor pågår ett viktigt arbete att sprida kunskap och medvetenhet bland både barn och medarbetare om vad barnkonventionen innebär.

Malmö stad har fattat beslut om att sätta barnets rättigheter i fokus och att barnkonventionen ska genomsyra allt arbete som görs i stadens alla förvaltningar, nämnder och bolag. Detta gäller inte minst förskoleförvaltningen och dess 250 förskolor i Malmö.

-Vi har ett särskilt stort ansvar eftersom förskolebarnen är så unga och har svårt att själva kunna hävda sina rättigheter, säger Lotta Wemmert Lundin som är samordnare för barnets rättigheter i förskoleförvaltningen. Då är det extra viktigt och angeläget att vi som finns runt förskolebarnen har god kompetens om vilka rättigheter barnen omfattas av och se till att dessa efterföljs.

För att säkra upp detta kommer man arbeta utifrån den utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter som Malmö stad tagit fram. Samtidigt pågår hela tiden ett arbete med koppling till barnkonventionen i Malmös förskolor, fast på lite olika sätt. Sommarbäckens förskola är ett exempel där förskolläraren Nadine Manasifi och förste förskolläraren Frida Malmborg, med stöd av Pedagogisk Inspiration, under drygt ett par års tid arbetat med barnkonventionen och mänskliga rättigheter

-Vi har bland annat tittat på hur vi är som närvarande pedagoger och hur vi bemöter barnen likvärdigt i olika situationer på förskolan, säger Frida Malmborg. Dessutom läser vi de ”Tio kompisböckerna” som är baserade på barnkonventionen och diskuterar olika frågor som dyker upp med barnen.