Publicerad 2017-12-06 12:11

Senast uppdaterad 2017-12-06 14:04

Satsning på lön för att öka andelen förskollärare i Malmö

Förskollärare har under en lång tid varit ett bristyrke både nationellt och i Malmö stad och andelen fortsätter minska. För att försöka vända trenden och möta den hårdnande konkurrensen har Malmö stad beslutat att höja lönen för cirka 350 förskollärare inom förskoleförvaltningen.

Förskoleverksamhet i hela landet står inför stora utmaningar när det gäller både att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare inom alla yrkeskategorier. Utvecklingen är oroande och inom Malmö stad pågår ett stort och systematiskt arbete för att möta detta.

-Det här är en av flera viktiga satsningar, säger tf förskoledirektör Peter Lindberg. Barnskötare, pedagoger, förskollärare - alla olika yrkeskategorier behövs i arbetet för en likvärdig förskola. Utvecklingen vad gäller andelen förskollärare är oroande och vi ser att vi behöver göra ännu mer.

Ökad konkurrens

Konkurrensen från grundskoleverksamhet och andra kommuner är en del av förklaringen, samtidigt som Malmö växer och behovet av medarbetare inom förskolan ökar i samma takt.

-I Malmö stad har vi anpassat lönenivån efter den arbetsmarknad som finns när det gäller nyutbildade förskollärare, säger förskoleförvaltningens HR-chef Karin Bergstrand. Men samtidigt är förskollärare med erfarenhet oerhört viktiga för oss att behålla. Det får till följd att vi självklart vill reglera lönerna för den grupp förskollärare med några års erfarenhet som riskerar hamna under sina nyexaminerade kollegor.

Höjning av lönenivån

För att vända trenden satsar Malmö stad på en höjning av lönenivån för dessa förskollärare i förskoleförvaltningen med erfarenhet så att de kommer att tjäna mellan 28 000 – 29 000 kronor. Höjningen är från 400 kronor och gäller från och med första januari 2018. Den totala kostnaden bedöms landa på cirka fyra miljoner kronor årligen.

-Förskolläraren med sitt tydliga läroplansuppdrag har en viktig och avgörande roll för kvaliteten i våra förskolor, säger Peter Lindberg. Det visar forskningen och det ser också vi tydligt i våra verksamheter. Detta är därför en viktig och god investering i arbetet för barnens bästa förskola.