Publicerad 2018-01-29 14:05

Senast uppdaterad 2018-01-29 15:12

Fler barn får tillgång till förskolebussar

Från och med augusti 2018 kommer förskolebussarna att användas på ett nytt sätt i verksamheten och göras tillgängliga för fler barn.

Bussarna kommer inte längre att tillhöra enskilda för­skol­or. Istället får varje utbildningsområde och alla förskolor inom det området tillgång till en gemensam förskolebuss att använda utifrån sitt behov. Bussarnas verksamhet kommer precis som nu att rikta sig till de äldre barnen.

Fler barn får uppleva naturen

Alla Malmös barn har rätt till en likvärdig förskola av hög kvalitet. Men förskolornas och därmed barnens tillgång till grönområden och naturupplevelser ser olika ut i Malmö. Det finns barn som sällan eller aldrig har möjlighet att lämna staden och vistas ute i naturen. Här har vi ett stort ansvar.

När alla Malmös fem utbildningsområden får tillgång till en förskolebuss får fler barn möjlighet att ta del av en utepedagogisk verksamhet i en ny miljö.

Bussar som förskoleplatser på våren

Bussarna har hittills också använts för att öka antalet förskoleplatser i staden. Det behovet har nu förändrats då förskoleförvaltningen under flera år kunnat öppna nya förskolor och på så sätt skapat fler platser. Under våren ökar däremot alltid trycket då många söker förskoleplats och då kan det under en period bli brist på förskoleplatser igen. Då kan varje utbildningsområde även använda förskolebussarna som tillfälliga förskoleplatser.

Planerar för hösten

Under våren 2018 fortsätter bussverksamheten på varje förskola som vanligt samtidigt som vi planerar hur bussarna ska användas efter sommaren. Vårdnadshavare som i dagsläget har barn på en bussförskola kommer att få löpande information från respektive förskola.