Publicerad 2018-04-24 08:45

Senast uppdaterad 2018-04-25 09:17

Öppen förskola för nyanlända invigd

Öppna förskolan Hera för nyanlända i Malmö invigs

Förskolenämndens ordförande Rose-Marie Carlsson fick hjälp att klippa bandet.

För drygt ett år sedan startade Hera - Malmös första öppna förskola för nyanlända familjer. Sedan dess har förskolan varit igång, men i form av ambulerande verksamhet i olika tillfälliga lokaler. I fredags kunde Hera inviga sina nya lokaler i Rosengård.

− Äntligen är vi i egna lokaler! Nu är den trygga platsen här och inte nerpackad i en väska som flyttar runt. Förskollärare Johanna Johanssons ord följs av jubel och applåder.

Det är fredageftermiddag och på Tegelhuset i Rosengårds centrum har ett femtiotal personer samlats för att officiellt inviga Hera i de nya lokalerna.

Språket i fokus

Att öppna förskolan Hera är en viktig arena för integration och språkträning är både pedagoger och besökande familjer överens om. Språkutveckling, anknytning och introduktion till det svenska samhället och till förskolan genomsyrar hela verksamheten - allt under lekfulla former och med skapande i fokus. Men det är också en plats för nyanlända att träffa andra i samma situation.

Målet är att barnen ska gå vidare till den ordinarie förskolan och att fler föräldrar ska ha möjlighet att komma ut i yrkeslivet. Hera samarbetar också med flera närliggande förskolor.

− Språket är oerhört viktigt för att klara livet och sin försörjning, säger Rose-Marie Carlsson (S), Förskolenämndens ordförande i sitt invigningstal och lyfter just värdet av tidiga språkinsatser och att nyanlända föräldrar får träna svenska ihop med sina barn.

Satsning nationellt

Idén om en mötesplats i Malmö för nyanlända familjer med barn i åldern 0-6 år kom i samband med flyktingsströmmen i slutet av 2015. Tack vare utökad budget året därpå blev det möjligt att starta öppna förskolan Hera. Lokalfrågan har sedan dess lösts genom att låna lokaler på andra öppna förskolor och genom uppsökande verksamhet på Migrationsverkets boende vid Jägersro och Mosippans genomgångsboende för nyanlända familjer.

Öppna förskolan Hera för nyanlända i Malmö invigd

Förskollärarna Kristina Gidner och Johanna Johansson behöver inte längre flytta runt det pedagogiska materialet. För nyanlända familjer blir det enklare när de dagliga språkstunderna äger rum på en och samma plats.

Malmö stads satsning ligger helt i linje med regeringens mål att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan, och att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill regeringen ge kommunerna stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser. SKL kommer till Malmö senare i vår för att ta del av erfarenheterna från öppna förskolan Hera.

Fakta

Öppna förskolan Hera riktar sig till nyanlända familjer i Malmö.

På Hera jobbar både förskolärare och specialpedagog, som alla fått skräddarsydd utbildning för att kunna möta familjer i en svår livssituation.

Varje dag erbjuds olika former av språkträning och skapande verksamhet kopplat till språk, bland annat språkateljé, språkpromenader, massagesagor, yogasagor och musikstunder.