Publicerad 2018-05-20 16:37

Senast uppdaterad 2018-05-21 10:49

Välkommen att fira förskolornas 130 språk på språkfestival

Förskolornas språkvecka

Har du barn i förskolan i Malmö? Då kanske du kommer att märka att den här veckan inte är riktigt som vanligt.

På Malmös förskolor talas det sammanlagt runt 130 olika språk. För att fira språken och mångfalden arrangeras en språkvecka den 21-25 maj med en mängd aktiviteter kopplade till språkets betydelse. Veckan avslutas med en sprudlande språkfestival i Folkets park fredagen den 25 maj kl 9-12. Då är alla barn och föräldrar är välkomna!

- Med veckan vill vi belysa hur berikande det är med alla språk på våra förskolor i Malmö och visa hur vi arbetar med detta, säger Jessica Borjo, som är pedagogisk teamledare inom förskoleförvaltningen, och samordnare för årets språkvecka. Vi vill också att våra barn ska synas och höras lite extra under veckan och på olika vis sätta avtryck i sin stad.

Språkveckan startade i mindre skala i Holmaområdet 2014, men har utvidgats till att bli ett arrangemang för alla kommunala förskolor i Malmö. Arrangemanget, som genomförs av förskoleförvaltningen i samarbete med kulturförvaltningen och gatukontoret, fokuserar dels på de talade språken, men också på estetiska uttryckssätt som dans, musik, drama och konst.