Modersmål

All personal i förskolan ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder.

Du som är förälder/vårdnadshavare behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd - kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolor A-Ö

Språkutveckling i förskolorna

Förskolorna kan få hjälp av särskilda språkstödjare för att utveckla språk och läsning i förskolan.

Till exempel kan de hjälpa förskolan att bygga upp ett eget förskolebibliotek med inspirerande miljöer för läsning.

De hjälper också till att utforma bokpaket utifrån förskolornas egna önskemål.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-06 11:28