Behöver ditt barn extra stöd i förskolan?

Anser du som vårdnadshavare att ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola – kontakta förskoleförvaltningen i god tid innan plats önskas.

Det samma gäller om du som vårdnadshavare anser att ditt barn på grund av er familjesituation behöver stöd och utveckling i sin vardag iform av förskola.

Om ditt barn inte har behov av det stöd som ges i våra särskilt utformade förskoleverksamheter men ändå har visst behov av stöd kan det få detta i en av våra ordinarie föskolor. Läs mer om alla barns rätt till stöd.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-13 12:00