Från ansökan till förskoleplats

Så här går du till väga för att få en plats för ditt barn i förskolan.

Ansökan

  • Ansök senast fyra månader före det datum du har behov av plats (placeringsdatum).
  • Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder.
  • Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna anmälan.

Du ansöker via förskolans e-tjänst eller blanketten "Ansökan till förskola/familjedaghem" som du hittar under rubriken "Förskola" på malmo.se/tjanster--blanketter.

Förskolans etjänst

Malmö stads blanketter och tjänster

I ansökan ska du ange:

  • Från vilket datum du har behov av plats (startdatum).
  • Önskemål om minst en förskola (och max fem).

Välja startdatum

När du gör en ansökan till förskola eller familjedaghem anger du ett första och ett sista datum då ditt barn kan starta. Startperioden kan vara 1-21 dagar. Om du vill att ditt barn ska börja på ett visst datum ska du skriva samma datum i båda datumfälten i ansökan.

Tänk på att du måste ha gjort ansökan senast fyra månader innan den valda perioden börjar.

Välj förskola

Du har rätt att önska plats på samtliga förskolor i Malmö. Du måste önska minst en och max fem förskolor. Det finns däremot ingen garanti för att ditt barn blir placerad på en av de önskade förskolorna.

Regler för placering

Förskolor A-Ö: en lista över alla förskolor i Malmö

Specialinriktade förskolor och familjedaghem

Du ska också ta ställning till och ange om du och ditt barn är i behov en specifik typ av förskola eller om ni önskar familjedaghem.

Kommunala och fristående familjedaghem

I Malmö finns förskolor med följande inriktningar:

Modersmål i förskolan

Du som är förälder/vårdnadshavare behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd - kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Fristående förskola

Om du är intresserad av en fristående förskola ska du skicka din ansökan direkt till dem. Du hittar information om olika fristående förskolor på sidan "Förskolor A-Ö" markerade med *.

Förskolor A-Ö

Anmälan registreras

Det datum ansökan kommer till förskoleförvaltningen registreras som anmälningsdatum. Din ansökan registreras och du får en bekräftelse.

Ändringar efter registrering

Fram tills att ditt barn får ett beslut om förskoleplats kan du ändra placeringsdatum och dina önskade förskolor antingen via e-tjänsten eller genom att ringa 040-34 44 34.

Förskolans etjänst

Platserna fördelas

När ditt önskade placeringsdatum närmar sig sammanställs de lediga platser som då finns på Malmös förskolor. Platserna fördelas sedan bland de barn som önskar plats vid denna tidpunkt. I fördelningen tar vi hänsyn till specifika önskemål om det är möjligt.

Vid nyplacering är du garanterad en plats om din ansökan skickats fyra månader i förväg.

Ett erbjudande om plats skickas ut till dig via e-post eller brev.

Regler för placering

Vid byte av förskola

Vid byte av förskola finns inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna.

Så fungerar byte av förskola

Tacka ja till erbjuden förskoleplats

Via e-tjänsten

När du har fått erbjudande om plats ska du logga in på vår e-tjänst och följa instruktionerna för att tacka ja. Observera att samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation och acceptera platsen.

Förskolans etjänst

Via post

Om samtliga vårdnadshavare inte har möjlighet att använda vår e-tjänst går det bra att skicka in blanketten "Överenskommelse avseende plats i kommunal förskola/pedagogisk omsorg" via post. Överenskommelsen måste vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare och vara förskoleförvaltningen tillhanda senast det svarsdatum som står i brevet.

Skicka även in blanketten ”Inkomstanmälan” som du hittar under rubriken "Förskola" på samlingssidan för blanketter.

Malmö stads sida för tjänster & blanketter

Du tackar ja men vill stå i kö till en annan förskola

Du ska då lämna in en ny ansökan, antingen via blankett eller via e-tjänst. Du anger den/de förskolor du önskar byta till. Ditt barn är endast aktuellt för de förskolor ni har angett i ansökan. Du placeras kö utifrån det datum du gjorde din ansökan.

Tacka nej till erbjudande om förskoleplats

Om du tackar nej till erbjudande om plats så stryks barnets ansökan och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar om.

Tacka nej via e-tjänst

Om du har fått erbjudande via SMS och/eller mail, så ska du logga in på vår e-tjänst och följa instruktionerna för att tacka nej.

Förskolans etjänst

Tacka nej via telefon

Det går bra att ringa förskoleförvaltningen för att tacka nej till erbjuden plats.

Du hör inte alls av dig med något besked

Barnets ansökan stryks och du får vid behov ansöka på nytt. De fyra månaderna börjar då om.

Inkomstanmälan

I samband med att ditt barn börjar i förskola, fritidshem eller familjehem ska du fylla i blanketten "Inkomstanmälan för barnomsorg" och skicka in den till debiteringen. Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift enligt maxtaxa för ditt barn. Ändras din inkomst ska du göra en ny inkomstanmälan.

Malmö stad, Debiteringen, 205 80 Malmö

Avgifter och inkomstanmälan

Inskrivning

För att ditt barn ska kunna börja på förskolan måste barnet skrivas in i verksamheten. Inskrivningen kan gå till på två sätt:

  • Skriftlig överenskommelse mellan förskoleförvaltningen och vårdnadshavare eller
  • Signerad digital överenskommelse via förskoleförvaltningens E-tjänst.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna överenskommelsen.

Du som vårdnadshavare är också skyldig att lämna in skriftliga uppgifter om arbetstider, studier, restid och inkomst. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskolan eller när det efterfrågas. Du är också skyldig att meddela förskolan om eventuella förändringar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-16 11:30