Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din ansökan om förskole- eller familjedaghemsplats måste vi registrera dig och ditt barn i vårt dataregister. Denna registrering sker för att förenkla ansökningsförfarande och hantering av information. Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för förskolans verksamhet.

Du har enligt Personuppgiftslagan (PuL) rätt att ta del av de uppgifter som finns om dig och ditt barn i vårt register och även begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig är förskolenämnden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-16 12:53