Flytta till Malmö

Information för dig som ska flytta till Malmö och behöver söka förskoleplats.

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Malmö kan du redan innan du flyttar ansöka om förskoleplats. Då använder du ansökningsblanketten. Vi kan däremot inte registrera ansökan förrän vi har fått någon form av avtal på ditt kommande boende i Malmö. Därför måste du, när du vet vart du kommer att bo, komplettera din ansökan med till exempel hyreskontrakt, andrahandskontrakt eller köpeavtal. För att styrka att ni är på väg att flytta till Malmö.

Du som vårdnadshavare är skyldig att informera förskoleförvaltningen om de får veta att folkbokföring i Malmö kommun inte kommer att ske.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 11:06