Säga upp plats

Både förskoleplats och familjedaghem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum barnet ska sluta. Du kan säga upp din plats antingen via förskolans etjänst eller via våra manuella blanketter.

Som uppsägningsdatum räknas den dag förskoleförvaltningen, förskolan, fritidshemmet eller familjedaghemmet tagit emot den skriftliga uppsägningen.

Avgiften ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Information

Individärenden gällande barn i förskoleverksamhet kan av sekretesskäl inte besvaras via mail. För frågor kring förskoleplats gällande ditt barn vänligen kontakta Placeringsenheten per telefon 040-34 44 34 telefontid måndag-fredag kl. 9-12.

Senast ändrad: 2018-07-03 11:02