Byta grundskola

Ansökan om skolbyte görs vid fasta tidpunkter och gäller enbart kommunala skolor. Tänk på att alla skolbyten sker i mån av plats.

Ansökan om skolbyte inför vårterminen 2019 stängde den 13 november. Du som ansökt om skolbyte kommer att få besked senast i mitten av december.

 

Endast ansökningar inkomna i tid och godkända av samtliga vårdnadshavare behandlas.

Detta gäller för skolbyte:

  • Du får ansöka om byte till minst en och max sju skolor.
  • Du kan bara ansöka till kommunala skolor.
  • Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.
  • Om ditt barn i dagsläget går på en fristående skola ska du ansöka om skolplats som nyinflyttad.

Mer om villkor för ansökan om skolbyte

Byte godkänns i mån av plats

Om det finns plats på den skola du önskar placeras ditt barn där. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelar vi platserna i den här turordningen:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Barn med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet

Regler för placering i grundskola.

Om du flyttar inom Malmö

Om du flyttar inom Malmö har ditt barn rätt att gå kvar på sin skola. Vill du byta skola kan du ansöka om skolbyte under en skolbytesperiod.

Skicka med ditt bostadskontrakt

Om du ska flytta innan nästa skolbytesperiod och vill ansöka utifrån en kommande folkbokföringsadress behöver du styrka denna adress med ett bostadskontrakt.

Bostadskontraktet ska ha inkommit till den centrala skolplaceringsenheten via e-post eller brev senast sista dagen i skolbytesperioden. Annars mäts relativ närhet till ditt barns nuvarande folkbokföringsadress.

Skicka kopia på kontraktet samt elevens namn och personnummer till den centrala skolplaceringsenheten, via e-post eller brev. På det undertecknade kontraktet måste adressen och inflyttningsdatum framgå.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-12-11 12:52