Att välja skola

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att välja på vilken skola ditt barn ska gå. Det gäller både förskoleklass och grundskolan, årskurs 1–9. Det är skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. 

Byta skola

Ansökan om skolbyte inför vårterminen 2019 är den 25 oktober–13 november.

Läs mer om skolbyte.

Nyinflyttad

Vill du ansöka om skolplats i Malmö gör du det via vår e-tjänst för nyinflyttade. Det gäller även om ditt barn i dag går på en fristående skola.

Har du fått erbjudande om skolplats

Om du har fått erbjudande om skolplats ska du logga in i e-tjänsten för att tacka ja till erbjudandet.

Skolvalet 10–31 januari

I början av 2019 är det dags att välja skola för läsåret 2019/2020. Skolvalet gäller dig som har barn som ska börja förskoleklass och dig som har barn som ska börja årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte finns.

Se filmen om hur skolvalet går till i Malmö stad

Filmen är textad på svenska och engelska.

Jämför skolor

Innan du väljer skola kan du jämföra Malmös skolor på Hitta och jämför grundskolor.

Karta med skolor nära dig

Sök på din adress och se vilka kommunala grundskolor som ligger nära dig. Sök skolor nära mig

Profilskolor

Vissa kommunala profilskolor har egna regler för antagning. Kontakta den skola du är intresserad av för att se hur det fungerar där. Malmö stads profilskolor är:

  • Malmö Idrottsgrundskola (årskurs 7–9)
  • Linnéskolan, fotbollsklasserna (årskurs 7–9)
  • Augustenborgsskolan, musikklasserna (årskurs 7–9)
  • Malmö International School (årskurs 0–9)
  • Dammfriskolan, spetsutbildning i matematik (årskurs 7–9)
  • Söderkullaskolan, spetsutbildning i engelska (årskurs 7–9)
  • Bergaskolan, musikklasserna (årskurs 7–9)
Det finns också skolor som enbart är inriktade mot elever i behov av särskilt stöd.

Ansökan till en fristående skola

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola, en så kallad friskola, måste du själv kontakta den skola du är intresserad av för att ansöka om plats. Friskolorna har egna regler för antagning, till exempel kötid. Kontakta skolan du är intresserad av för att få veta hur det fungerar där. 

Senast ändrad: 2018-11-14 10:10